خواص دارویی و گیاهی

·         از طریق خوراکی :

دارو همراه آب، میوه، گوشت، عسل و (داروهای آرام بخش نظیر هالوپریدول و )

 

·         تزریق به کمک سرنگ pole syringe :

برای تزریق دارو به حیوان در قفس ها و یا هر محفظه ای که حیوان در آن مهار شده و یا به دام افتاده.

داروی بیهوشی خوراکی گربه

 

·         سرنگ های پرتابی یا لوله های دمنده ی پرتاب سوزن  Blow Pipes:

برد متوسط 5/ الی 15 متر

بی سر و صدا، سبک وزن و ارزان، مناسب برای محیط های کوچک و باغ های وحش

 

·         تفنگ های بیهوشی مثل تفنگ هایTele-mject:

یک نوع گاز فشرده نیروی لازم را برای پرتاب دارت فراهم می نماید. معمولاً این هوای فشرده توسط کپسول های حاوی گاز دی اکسیدکربن تأمین می شود.

فشار گاز به منظور تنظیم سرعت و برد پرتاب سرنگ باید کنترل شود.

 

معیارها و نکات مورد توجه در انتخاب نوع و ترکیب دارو:

Ø      هدف، نوع و رفتارگونه

Ø      ایمن بودن دارو برای سلامت حیوان وفرد بیهوش کننده

Ø      توجه به تاریخ انقضاء و شرایط نگهداری دارو

Ø      داشتن نتایج موفقیت آمیز درگذشته

Ø      برآورد دقیق مدت زمان لازم برایبیهوشی

Ø      توجه به اثرات جانبی دارو

Ø      توجه به امکانات، نیاز یا عدم نیاز مادهبیهوش کننده

 به آنتی دوت

Ø      عدم استفاده و تزریق داروی باقیمانده در سرنگ 

به مدت طولانی

 

ویژگی های لازم برای انتخاب داروهای بیهوشی :

1)   حاوی بیهوش کننده است و نباید برای انسان خطرناک باشد ( تماس از طریق دست  یا تزریق یا ).

2)   زمان تزریق داروی بیهوشی: حیوانبلافاصله باید بیهوش شود. زمان القابیهوشی کم باشد.

3)   حیوان در زمان معقولی به هوش آید.اگر بعد از تزریق دارو، بازگشت حیوان بهحالت اولیه طول کشید باید از ماده پادزهر استفاده شود.

4)   دارو نباید باعث سفت شدن و کزازعضلات شود. مثلا نیکوتین باعث ایستقلبی میگردد.

5)   وقتی حیوان بیهوش است باید از آنمراقبت به عمل آید مثلا  از ترشح بزاقدرون ریه جلوگیری شود و خاک وارد چشمحیوان نشود. بنابراین حیوان را مرتبا بایدجابجا کرد. چشم حیوان باید بسته باشد.

6)   دز داروها را باید دقت کردکه سببover dose نگردد که در این صورت باعثتلف شدن حیوان می گردد.

7)   دارو نباید تاریخ مصرف گذشته و یا از قبل داخل سرنگ مانده باشد.

8)   داروهایی که پودری هستند و باید به صورت محلول درآیند، نباید زمان زیادی قبل از تزریق بصورت محلول درآیند.

9)   کار کردن با دارو باید ساده باشد.

 نکات ضروری در کاربرد عملی وتزریق دارو:

¥ جلوگیری از تماس دارو با چشمها، دهان، دست و به ویژه زخم موجود در بدن.درصورت تماس با پوست بلافاصله باید محل را شستشو داد.

¥ به جانوری که در اثر دنبال کردن، سروصدا و به آن استرس وارد شده نباید داروی بیهوشی تزریق شود چون ممکن است بیهوش نشود و یا به آن شوک وارد شود.

¥ با زاویه 9 درجه سرنگ پرتاب گردد در غیر این صورت احتمال کمانه کردن سرنگ بر روی بدن حیوان وجود دارد.

داروی بیهوشی خوراکی گربه

¥ تزریق سرنگ های پرتاب شونده (Dart) باید در نواحی عضلانی قسمت ختفی یا شانه صورت گیرد و از تزریق در ناحیه قفسه سینه و یا ناحیه شکمی خودداری گردد چون احتمال دارد به ریه و احشاء صدمه وارد کند.

 

 

مراقبتهای ویژه هنگام بیهوشی:

Ø شناخت تغییرات فیزیولوژیکی پس از دریافت داروی بیهوشی (با در نظرگرفتن هدف استفاده از داروی آرام بخش یا بیهوشی) جهت اقدامات بموقع پیشگیرانه میتواند به کاهش آسیبهای احتمالی به حیوان منجرگردد.

 

 بنابراین اقدامات ذیل هنگام بیهوشی ضروری می باشند:

Øاطمینان از بیهوشی و عمق آن

Øکنترل دستگاه تنفسی، دمای بدن و میزان اکسیژن خون (oxymeter)

Øبستن چشم حیوان در هنگام بیهوشی

Øجابجایی و انتقال حیوان به بستر مناسب برای انجام عملیات مورد نیاز

Øمراقبت لازم برای جلوگیری از نفخ حیوان بویژه در نشخوارکنندگان و همچنین جلوگیری از خفگی و تنگی نفس

Øجلوگیری از افزایش دمای بدن با ریختن آب

Øاستفاده از آنتی دوت در صورت نیاز

Øپرهیز از هرگونه سروصدا در زمان بیهوشی و بعد از آن

Øجلوگیری از تغذیه و خوردن آب برای حیواناتی که در باغ وحش و یا اسارت نگهداری می شوند تا زمان بازیابی حالت عادی حیوان که معمولاً 12تا 24ساعت می باشد.

Øدرمان هرگونه جراحت ناشی از عملیات زنده گیری و تزریق دارو

 

داروهای بیهوشی متداول در حیات وحش:

 

1- اتروپین هیدروکلراید (M-99) Ethrophine Hydrochloride       

üدارای حاشیه ایمنی بالایی است.

üدارویی بسیار سریع العمل با حدود سلامتی بالاست. گاهی قدرت آن ده هزار برابر مورفین است.

üفوق العاده آرام بخش و بی حس کننده و ضد اضطراب

üخاصیت ضد درد دارد.

üتزریق عضلانی دارد به همین دلیل گوشت حیوان بعد از تزریق این دارو برای همیشه غیرقابل استفاده می باشد.

üمعمولا همراه با آزاپرون و گزیلازین استفاده می شود.

üمعمولا برای خانواده گوشتخواران به استثنای گربه سانان استفاده می شود. برای گوزن قرمز، اسب آبی، فیل، کرگدنخرس سیاه، گوزن زرد، مرال، موس، قوچ ومیش و کل وبز نیز استفاده می شود. به طور کلی برای بزرگ جثه ها استفاده می شود.

üبرای گور از این دارو به مقدار  44/ وزن حیوان استفاده می شود و برای خرس 5/ و مرال  98/ و برای خانواده قوچ و میش  9/ می باشد.

üپادزهر و خنثی کننده ی آن نالترگزون(Naltrexone) یا Pipernor phine M-5-5 می باشد.

üM-5-5 تزریق عضلانی و وریدی دارد و دوز آن باید دو برابر دوز M-99 باشد.

üدر صورت بالا بودن دوز M-99 ، سیستم تنفسی حیوان از کار می افتد.

üگران قیمت است و در اختیار همه قرار نمی گیرد.

 

2- سوکسینیل کولین کلراید  Succinyl choline

ü داروی بیهوشی واقعی نیست بلکه باعث شل شدن عضلات اسکلتی می شود، (به علت انباشته شدن استیل کولین در غشاء سلول های ماهیچه ای )

ü سریع العمل است ولی بهبودی سریع را ایجاد می کند(دوز حداکثر آن زود از بین می رود). و حیوان به سرعت به حالت اولیه باز می گردد.

ü نرخ تحمل حیوانات به این دارو در گونه های مختلف متفاوت است به همین دلیل استفاده از این دارو مشکل است و دوز این دارو نباید کم یا زیاد شود.

ü داروی ضد بیهوشی( خنثی کننده) خاصی ندارد و اگر بیش از اندازه تزریق شود باعث می شود که ماهیچه های عضلانی دیافراگم به حالت کزاز دچار شود و تنفس قطع شود.  Over doseآن موجب تلف شدن حیوان می گردد.

ü  برای علفخواران استفاده می شود. و برای گوزن دم سفید، گوزن دم سیاه و غزال آمریکایی استفاده میشود.

 

3- گزیلازین هیدرو کلراید (رامپون)Xylazine Hydrochloride

ü به صورت پودر سفید رنگ است.

ü برای بیهوش کردن جانوران اهلی استفاده می شود( اسب، گاو، گوزن و در کشور ما برای کل و بز استفاده می گردد.)

ü این دارو برای حیواناتی مناسب است که در اسارت به سر می برند. ü  مشکل آن طولانی ü بودن فاصله ی زمان تزریق تا بیهوشی است.

ü دوره ی بهبود حیوان طولانی است و بعد از بهوش آمدن حیوان تا چند ساعت به حالت خوابیده باقی می ماند.

ü برای گوزن ها استفاده می شود و باعث بی حسی شده و برای گوزن زرد به اندازه ی 4/4 تا 8/8 mg/kg وزن بدن وبرای مرال 55/ تا 1/1 mg/kg وزن بدن آن نیاز است این آرام بخش برای گوزن ها، شیرها و آنتی لپها در کوتاه مدت اثر می کند.

ü برای بیهوشی بسیاری از گربه سانان بهمراه دز مناسبی از Ketamin استفاده می شود.

 

4- فنی سیکلیدین هیدرو کلراید (سرنیلان)    Phencyclidine Hydrochloride      

ü  مشکلاتی تشنجی بیشتری از وتالار دارد و دارای تأثیر شدید عصبی می باشد(جانور دچار افسردگی می شود و برای پستانداران بزرگ در حد قوچ و میش و گوزن استفاده می شود)

ü دارویی است بی حس کننده و سخت کننده.

ü در اصل برای میمون ها توصیه می شود.منتهی برای سایر گونه ها نیز کاربرد دارد.

ü داروییست بسیار پایدار و گوشت حیوان پس از تزریق دیگر قابل استفاده نیست

ü برای حیوان یک دوره ی هیجانی ایجاد می کند

ü استفاده از این دارو برای نشخوار کنندگان توصیه نشده  و برای بعضی از گونه گوزن ها موفقیت آمیز بوده است.

ü این دارو برای شامپانزه، خرسقطبی،گربهسانان،شیروگوسفندوحشی نیز استفاده می گردد.

 

5- کتامین هیدروکلراید (وتالار)                             Ketamin Hydrochloride

ü داروییست سریع العمل با حدود سلامتی بالا یک داروی بیهوش کننده ی واقعی است.

ü حیوانبعدازبی هوشی باچشمبازاست.ممکناستحیواندچارتشنجشودو عضلاتحیوانسختشود.بنابراینبهتراستازترکیب دودارواستفادهکرد. (وتالار + رامپون)

ü وتالار نسبت به سرتیلان مشکلات تشنجی کمتری دارد و اگر هم جانور دچار تشنج شد می توانیم این تشنج را از طریق تزریق نمک اسید بار بیوتوریک جلوگیری کنیم.

ü وتالار برای بیهوشی پستانداران کوچک در حد جوندگان استفاده می شود.

ü افزایش ترشح بزاق( این حالت را می توان با تزریق 5/ میلی گرم آتروپین به ازای هر کیلو گرم وزن برای خنثی کرد)

ü بی حس و بیهوش کننده است و مصرف زیاد آن خطری ندارد.

ü برای جانوران باغ وحش استفاده می شود.

ü این دارو با تجاری  Ketamin نیز شناخته شده و داروی بسیار معروفی می باشد.

 

6- ترکیبی از رامپون و وتالار به  Hella bruner :

ü  تمامی خواص وتالار و رامپون را دارد.

ü  برای بیهوش کردن گوزن زرد مورد استفاده است.

 

ویژگی های استفاده از داروهای خوراکی:

o       حدود سلامتی این داروها باید بالا باشد.

o       جانور از خوردن آن امتناء نکند.

o       این دارو باید سریع العمل باشد.

o       اگر سبب بیهوشی یک جانور می شود برای سایر جانوران بی خطر باشد.

 

برخی از داروهای بیهوشی خوراکی:

 

1-هیدرات اکرال     (-chloralose α)

ü محلول هیدرات اکرال در آب بسیار تلخ استو حیوان آن را نمی خورد به همین دلیل از قند آن یعنی آلفا کلرالوز (Alpha chloralose) استفاده می کنند که شیرین است و حیوان آن را می خورد.

ü اولین بار در مورد کانگرو استفاده شده است.

ü برای بیهوشی سم داران و پرندگان به خصوص اردک ها، چنگرها و خانواده کبوترها استفاده می شود.

 

2- Tribromoethanol  Avertin

ü  برای پرندگان استفاده می شود.

ü  از این دارو به صورت محدود استفاده می گردد.

This is a discussion on اسپرومازين داروئي آرامبخش براي حيوانات within the مقالات و موضوعات تخصصی forums, part of the تالارهای دامپزشکی category اسپرومازين داروئي آرامبخش براي حيوانات

اسپرومازين يا استيل پرومازين متعلق به خانواده ي داروهاي فنوتيازيني كه در حقيقت يك داروي

کاربر نمونه

نمایش برچسب‌ها

مشاهده قوانین انجمن

داروی بیهوشی خوراکی گربه

%PDF-1.5
1 obj
&gt
/Pages 2 1 R
/Type /Catalog
&gt&gt
endobj
2 1 obj
&gt
endobj
3 obj
&gt
endobj
4 obj
&gt /ExtGState &gt /Font &gt /ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/XObject &gt &gt&gt
/Rotate
/Type /Page
&gt&gt
endobj
5 obj
&gt
stream
HWɊGWQTN4},7CWʹ@6ȭ21xȇ8u{*1

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید