اینها رو بخوان سالم بمان :
درمان عفونت ریه در نوزادان
درمان عفونت ریه در نوزادان

In this section

The resource you are looking for could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly:

    http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/…/persian-bronchiolitis.pdf

Try starting over at The Royal Children’s Hospital home page or search our site.

درمان عفونت ریه در نوزادان

You can contact the Webmaster if would like assistance with this matter.

Telephone +61 3 9345 5522

50 Flemington Road Parkville Victoria 3052 Australia

Site Map | Copyright | Terms and Conditions

Content authorised by: Webmaster. Enquiries: Webmaster.
Staff Portal.

مراقبت در منزل :
– در طول مدت بیماری و بعد از آن با زیاد کردن تعداد وعدههای غذایی از عقب ماندن رشدکودک جلوگیری کنید. بهتراست از غذاهایی مانند سوپ ، آش، فرنی و…که احتیاج به جویدن ندارند، استفاده کنید.
– در طول درمان و تا حصول بهبودی کامل از دادن مواد غذایی همچون موز، شیرینی و شکالت، آجیل و دانههای روغنی، آب میوه های صنعتی و کمپوت که باعث تحریک سرفه و افزایش درد قفسه سینه می شوند، خودداری کنید.
– از مصرف غذاهای سرخ کرده، پر ادویه و محرک برای کودک خودداری کنید.
– به کودک اجازه دهید که رژیم غذایی در حد تحمل و مورد عالقه خود را داشته باشد و مایعات کافی مصرف نماید .
– فعالیت های کودک باید متناسب با سطح تحمل و سن وی باشد به طوری که با استراحت کودک تداخل پیدا نکند.
– با استفاده از یک دستگاه مرطوب کننده هوا با بخار و بخورگرم رطوبت کافی را برای تنفس راحت ترکودک فراهم کنید.
– ممکن است کودک برای چند هفته پس از درمان موفقیت آمیز، عفونت ریوی، احساس خستگی،کوتاهی تنفس و سرفه های آزار دهنده و طوالنی مدت را داشته باشد که طبیعی است .
– جهت تخفیف درد سینه میتوانید ازیک بالشتک ساده یا کمپرس گرم بر روی قفسه سینه استفاده کنید.
– برای کودک در خروج وی از منزل به خصوص در باد وکوران از ماسک )در صورت تحمل(و شال استفاده کنید. تهویه اتاق کودک مناسب باشد.
از تماس و استنشاق موارد زیر توسط کودک جلوگیری کنید
– مواردی همچون بوی سیگار، حشره کشها، اسپری خوش بو کننده و وایتکس و شیشه شوی، عطر گلها و گیاهان به خصوص در فصل بهار و هنگام گرده افشانی گیاهان، اسپند، نم۷ رطوبت و … (تا زمان بهبودی کامل)
– هیچگاه سرخود دارو به خصوص آنتی بیوتیک و داروهای کورتون دار به کودک ندهید.
در صورت مشاهده موارد زیر به پزشک، مرکز درمانی یا بیمارستان مراجعه کنید
– جهت پیگیری درمان، قبل از اتمام دارو
– مشکل در تنفس یا تنفس غیرطبیعی سریع، ناخنها و لبها (دارای رنگ مایل به آبی یا خاکستری باشند)، تب باالاتر  از 38 درجه سانتیگراد و اگر تنفس سخت دارد یا در هنگام استراحت هم به سختی نفس میکشد و یا عضالت بین دندهای در هنگام تنفس تو کشیده میشود

درمان عفونت ریه در نوزادان
درمان عفونت ریه در نوزادان
9

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید