اینها رو بخوان سالم بمان :

Wird geladen

Wird geladen

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen

درمان قطعی دیابت نوع دوم

Wird verarbeitet

Wird geladen

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen

Wird geladen

اف دی ای یا اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، در شور اول، سما گلوتاید داروی جدید دیابت را برای کاهش وزن تایید کرد. این دارو که باید یکبار در هفته تزریق شود در مرحله آزمایشی موفق به کاهش ۵ کیلو وزن در کمتر از سه ماه شده است.منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health/4925

Wird geladen

Wird geladen

Wird geladen

Wird geladen

Wird geladen

Wird verarbeitet

Playlists werden geladen

1

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید