پیشگیری از دخانیات

American Indians/Alaska Natives (AI/AN) have the highest prevalence of cigarette smoking compared to all other racial/ethnic groups in the United States. As some American Indians use traditional tobacco for ceremonial, prayer, or medicinal purposes; it is important to understand the distinction between commercial tobacco and traditional tobacco use. Help Protect our Children from Secondhand and

ادامه مطلب 

مرکز پیشگیری و کنترل خشم

همیشه سخن گفتن از «نخستین» ها، نگاه ها را به سوی خود جلب می کند؛ مانند گشایش نخستین «مرکز پیشگیری و کنترل خشم» در شهر تهران. این مرکز در وهله ی نخست، همچون پناهگاهی است برای آن دسته از افراد که قادر به کنترل خشم خود نبوده و همین امر، پشیمانی های زیادی در زندگی

ادامه مطلب