دسته‌ها
دارو

تعبیر خواب قرض دادن پول

خواص دارویی و گیاهی

دیدن پول گرفتن یا قرض دادن پول ، پیدا کردن یا گم کردن پول زیاد یا کم ، دادن و گرفتن پول از مرده و یا حتی دزدیدن پول خارجی میتواند یکی دیگر از خواب های معمول ما باشد. در ادامه ما کامل ترین تعبیر خواب دیدن پول را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در بارونک مشاهده می کنید.

طبق گفته منوچهر مطیعی داشتن پول زیاد در بیداری خوب و موجب رفاه است اما این موضوع در خواب برعکس است و اگر شما خواب ببینید ثروت کم یا زیاد دارید خواب شما نشانه گرفتاری از نوع کثیف است و اگر خواب دیدید که ثروتمند شدید یعنی اینکه به دردسر بزرگی خواهید افتاد.

آنلی بیتون هم عقیده دارد اگر زنی خواب ببیند که با پول و ثروت افسانه ای زندگی می کند نشانه این است که مدت کوتاهی در آسایش فراوان و باشکوه زندگی خواهد کرد اما بعدش دچار فقر و تنگدستی خواهد شد اما اگر یک دختر خواب ببیند که در سایه ثروت و آسایش واقعی زندگی می کند نشانه این است که در آینده به دنبال لذت های حقیقی و قابل اطمینان خواهد رفت.

و اگر شخصی خواب ببیند که پول و ثروتی بدست می آورد نشانه این است که بخاطر تلاش و دقت بسیار در کارها به مقام برجسته ای می رسد و اگر ثروت و پول بدست آمده خیلی زیاد باشد بیانگر این است که با قوت قلب و اراده قوی با مشکلات زندگی روبرو می شود. اما اگر شما در خواب ثروتمندان را ببینید نشانه این است که دوستان شما به هنگام تنگدستی و فقر به کمک شما خواهند آمد.

منوچهر مطیعی در این باره می گوید : اگر خواب ببینید که از شخصی پول گرفتید در عالم بیداری آن شخص برای شما دردسر درست درست خواهد کرد و در کتاب سرزمین رویاها هم آمده : اگر خواب ببینید که به شما پولی بخشیده شد نشانه این است که پولی به دستتان خواهد رسید.

و به گفته لیلا برایت اگر خواب ببینید که برای شما پول به صورت حواله ای فرستادند خواب شما نشانه این است که به زودی هدیه ای دریافت خواهید کرد.

منوچهر مطیعی می گوید : اگر خواب ببینید که به شخصی پول دادید خواب شما علامت این است که شما برای آن شخص ناراحتی هایی را به وجود خواهید آورد که شاید خودتان هم نمی خواستید. در کتاب سرزمین رویاها هم در این باره نوشته شده که اگر شما به شخصی پول بخشیدید نشانه ناراحتی آن هم فقط یک روز می باشد.

اما آنلی بیتون معتقد است پرداخت پول به کسی در عالم رویا ، نشانه این است که شما در عالم بیداری دچار بدبختی و گرفتاری خواهید شد.

به گفته لیلا برایت اگر شخصی خواب ببیند که پول پیدا کرده است نشانه مقاومت کردن او در برابر مشکلات است اما آنلی بیتون معتقد است پیدا کردن پول در خواب علامت این است که شما در مقابل نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت. و اگر زنی جوان برای پولی که پیدا کردید ادعای مالکیت بکند نشانه این است که در اثر مداخله و دخالت یکی از دوستان در کارهای شما, زیان سختی به شما وارد خواهد شد.

لیلا برایت تعبیر خواب گم کردن پول را نشانه بدشانسی در انجام یکی از کارها میداند اما آنلی بیتون معتقد است گم کردن پول در خواب نشانه تجربه اوقات ناخوشایند و تلخ در محیط خانوادگی است.

به گفته لیلا برایت دیدن پول خارجی در خواب نشانه موفقیت در انجام کارهای خطرناک است.

اگر خواب ببینید که از مرده ای پول طلب می کنید نشانه این است که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده اید.

اگر خواب ببینید که مشغول شمردن پول های خود هستید و متوجه می شوید که مقداری از آن کم است نشانه درمانده شدن شما در پرداخت قسط هایتان خواهد بود.

اگر شخصی خواب ببینید که از جایی پول می دزدید نشانه این است که آن شخص در آستانه وضعیت خطرناکی از زندگی خود قرار گرفته است و باید مراقب اعمال خود باشد.

اگر شخصی خواب ببیند که مشغول پس انداز کردن پول است تعبیر خواب او بیانگر این است که آن شخص به ثروت و آسایش دست خواهد یافت.

خوردن پول در خواب نشانه این است که در آینده شما فرد پول پرستی خواهید بود.

اگر خواب ببینید که به جست و جوی مقداری پول هستد نشانه این است که شادمانی و خوشحالی روی خوش به شما در زندگی نشان خواهد داد.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بارونک می باشدآرایش

مدل مو

مدل لباس

اخبار

سبزی خردکن

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قرض – وام   1ـ اگر خواب ببینید به کسی پول قرض می دهید ، نشانة آن است که در پرداخت بدهی خود با مشکل مواجه خواهید شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید اشیاء یا اجناسی به دیگران قرض می دهید ، علامت آن است که در اثر بخشش به تهیدستی دچار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید که از قرض دادن امتناع می کنید ، علامت آن است که نسبت به منافع خود آگاهانه برخورد می کنید و به دوستان خود احترام می گذارید .

4ـ اگر خواب ببینید دیگران به شما پول یا جنسی قرض می دهند ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در زندگی سعادتمند خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید به کسی مقروض هستید ، علامت آن است که برای امرار معاش تلاش بسیار می کنید .

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید


تعبیر وام ازدواج , وام گرفتن در خواب چیست

سایت تعبیر خواب ،آکا، تعبیر خواب انبیا ، خوابهای صالحه

تعبیر خواب پول,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول خارجی,تعبیر خواب پولدار شدن,تعبیر خواب پول هدیه گرفتن,تعبیر خواب پول کاغذی,تعبیر خواب پول قرض دادن,تعبیر خواب پول دادن به مرده,تعبیر خواب پول یافتن,تعبیر خواب پول خرد یا سکه,تعبير خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده ابن سیرین,تعبیر خواب پول گرفتن از دست مرده,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده در خواب,تعبیر خواب پول دادن مرده به زنده,تعبیر دیدن پول گرفتن از مرده در خواب,تعبیر خواب پول گرفتن مرده از زنده,تعبیر خواب پول قرض گرفتن از مرده,تعبیر خواب اسکناس خارجی,تعبير خواب پول خارجي,تعبير خواب ثروتمند شدن,تعبير خواب پول هديه گرفتن,تعبیر خواب کیف پول هدیه گرفتن,تعبیر خواب گرفتن پول به عنوان هدیه,تعبير خواب پول كاغذي,تعبیر پول کاغذی در خواب,تعبير خواب پول قرض دادن به مرده,تعبیر خواب پول قرض دادن به مرده,تعبير خواب پول قرض گرفتن,تعبير خواب پول قرض كردن,تعبیر خواب چیزی دادن به مرده,تعبیر پول دادن به مرده در خواب,تعبیر دیدن چیزی به مرده در خواب,تعبیر پول دادن مرده به زنده در خواب,تعبیر خواب پول دادن مرده به ادم,تعبیر خواب پول دادن به فرد مرده,تعبير خواب پول يافتن,تعبیر خواب پول خورد یا سکه

خواب پول یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پول در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پول می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پول را مطالعه نمایید و متوجه شوید پول چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است

تعبیر خواب پول به طور کلی ناراحتی است

تعبیر خواب پول جلو خود ریختن و شماردن این است که در آینده برای شما گرفتاری پیش می آید

تعبیر خواب پول گرفتن از کسی،ایجاد دردسر توسط همان شخص است

تعبیر خواب پول دادن به کسی ایجاد ناراحتی برای اوست

تعبیر خواب پول این است که مجبور به پول خرج کردن می شوید

تعبیر خواب پول خارجی موفقیت در کارهای ریسکی است

تعبیر خواب پیدا کردن پول مقاومت در مقابل مشکلات است

تعبیر خواب پول گم کردن بدشانسی در انجام کارهاست

تعبیر خواب پول پیدا کردن این است که در مقابل نگرانی کم، شادی فراوان خواهید داشت

تعبیر خواب پول دادن به کسی بدبختی است

تعبیر خواب پول گم کردن اوضاع بد خانوادگی است

تعبیر خواب پول شماردن و کم بودن پولتان این است که قسطهایتان عقب میفتد

تعبیر خواب پول دزدیدن این است که در شرایط بدی قرار میگیرید

تعبیر خواب پول پس انداز کردن از دست دادن ثروت و آرامش است

تعبیر خواب پول خوردن،پول پرست بودن است

تعبیر خواب دنبال پول بودن شادمانی است

تعبیر خواب پول پیدا کردن و زن جوانی که خود را مالک ان می ئد زیان مالی است

اگر در خواب پول دیدید تعبیرش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران شدن اجناس است.

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و طلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد.

موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خواب ید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود. 

پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است

خواهر در خواب از من پول خواست چی تعبیری دارد تشکر

سلام بابای من خواب دیده همسر مرحومش خواسته۲۰۰ تومان به مادرزنش که فوت شده بده تعبیرش چیه

سلام بابای من خواب دیده همسر مرحومش خواسته۲۰۰ تومان به مادرزنش که فوت شده بده تعبیرش چیه

در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است

کلا تعبییر خواب مزخرف .همه چی تعببیرش بد

دقیقااا..نشد من یه خواب ببینم بگه تعبیرش خوبه..

من کسی برام دیده نتیجه اش کدوم میشه؟

صدقه بدید

سلام بابای من خواب دیده همسر مرحومش خواسته۲۰۰ تومان به مادرزنش که فوت شده بده تعبیرش چیه

داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است.

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و طلوب مي کند.

دختری رو که واسه ازدواج انتخاب کردم خواب دیدم ب بهم پول خورد داد؟ ؟؟ نوشته پول خورد یعنی غمو غصه کوچک؟ ؟ یعنی چی؟؟
؟

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و طلوب مي کند.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد.

لایک

اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چه از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کند و اگر خودتان به کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي را به وجود مي آوريد که شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي است و اگر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد به نظر من درست نيست چون آن چه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها همه مبتني بر تجربه است. چه شخصي و چه تجربيات ديگران که موثق و معتمد هستند و بودند. براي مثال اين خواب را نقل مي کنم که نمونه خوبي براي اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قديمي يک ملک مشاع داشتند. اين باغ بزرگي بود که از يک ضلع به مزارع شهريار کرج متصل مي شد. موردي پيش آمد که يکي از دو رفيق قديمي و شريک ملکي که خويشاوندي هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خريدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکيک هم مشکلات ثبتي وجود داشت. قرار شد يکي از دو دوست صميمي سهم دوست ديگر را بخرد و بعد يک جا به خريدار سوم بفروشد. بر سر همين بين دو دوست و دو شريک و دو خويشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگي رسيد. شبي يکي از آن ها در خواب ديد که دوست و شريکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و يک صندوق پول آورده که فلاني بيا اين پول را بگير و سهم خودت را به من بده. صبح کسي که خواب ديده بود خواب خود را براي خانم آتيانوس تعريف کرد و تعبير خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت مي زند و گرفتاري بزرگي براي تو به وجود مي آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه را در مدخل باغي متعلق به همان مرد بيننده خواب يافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبيل و همه چيزهائي که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشيد تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبيل نيست و اصلا دزد نمي تواند باشد. در اين فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شريکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابيد و موضوع تقريبا فراموش شده بود آشکار شد که شريکش اين توطئه را ترتيب داده و به وسيله پسرش اتومبيلي را دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل اين ماجرا اين است که بدانيم پول نشان ابتلا و گرفتاري است و تعبيري که خانم آتيانوس يوناني کرد چه قدر درست و دقيق بود.

سلام.خواب دیدم پدرم که تازه فوت شدن از ما میخواستند مجلس قران برایش بگیریم ولی این بار به او پول بدهیم.برادرم گفت من 3تومن میدهم.من هم گفتم 2تومان.البته پولی درمیان نبود ولی قول دادیم.تعبیرش چیست.ممنونم

خواب دیدم که عشقم واسم عروسک فرستاده،تو یه جا مدادی که فرستاده بود تعداد زیادی تراول پنجاه تومنی و صد تومنی بود با یه دفترچه خاطرات.تعبیرش چی میتونه باشه؟لطفا بگید

باسلام.خواب دیدم مادرم مقدار زیادی تراول چک بمن داد ولی من قهر کرده و پولارو همونجا رها کردم.لطفا تعبیرش را برایم کنید.با تشکر.

خواب دیدم خالم پول اندکی بدون آنکه بخواهم در لباسم گذاشت و من از دیدن مقدار کمش تعجب کردم

خخخ.اون مگه خواب ببینی

چرا انقدر حرف می زنی احمق نا شناس کم دیگران را مسخره کن

خواب دیدم پولم امواج دریا برد

خخخخخخخخخ

به نظرم تعبیرش اینه غم غصه هات به اندازه همون پول ازسرت ردمیشه

خواب دیدم صندق صدقه رو خالی کردم همشم واسه خودم برداشتم

خواب دیدم مقدارزیادی پول داشتم ولی گم شدتعبیرش چیه

خواب دیدم شخصی به خانه ما امده و بابته طلبی که از اشناهای ما داشته چند تراول 5 تومانی از صندوق صدقات خانه ما یرداشت ولی من ان ها را پس گرفتم و دباره داخل صندوق صدقات انداختم تعبیر این خواب چبست

من خواب دیدم کسی میخواد پول به من بده ولی قبول نمیکردم تعبیرش چیه؟

نميدونم

خواب ديدم يه چوب جادويي دارم كه هر چى ميخوام با اون چوب بدست ميارم كه اون چوب و زدم به لبه قفسه كمد واون جا پر شد از اسكناسهاى نو بعد زدم يه ماشين خوشگل اومد تعبيرش چيه

تعبیرش اینه که خیلی فیلم هری پاترو دیدی

خخخخخخ

خواب دیدم سکه های 1و2 را از روی سر عروس وداماد جمع کرده ام.تعبیرش چی میشه؟

منم همين خواب و ديدم دقيقا .نميدونم تعبيرش چي ميشه

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و طلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‏شوید. دیدن پول خارجی در خواب، نشانه‏ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‏کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‏ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است. اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‏ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‏ای دریافت خواهید کرد.

اگر در خواب پول پیدا کنید ، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت

اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد .

اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

اگر در خواب پول گم کنید ، نشانة آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد

کلا تعبییر خواب مزخرف .همه چی تعببیرش بد

اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است ، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانة آن است که در آستانة وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید مراقب اعمال خود باشید .

اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید ، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانة آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند ، نشانة آن است که در اثر مداخلة یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یـعـنـی سخن خوب و نیکو میشنوی.

باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت شما،من توخاب دیدم اولی پول داخل گاوصندوق میزاشتم حدودپانزده میلیون میچیدم،دومی که شب قبل درگاوصندق بازگردم پرطلابودکه میخاستم بدم مشتری که سفارش مشتری نبودگفتم بعدامیارم،درهردوخاب درعالم خاب ازدیدن پولهاوطلاهاحیرت میکردم،

باسلام خواب دیدم پدر عشق قدیمی من ک حدود ۹ ماهه کلا باهم قهریم ۲۰۰هزارتومن پول شمرد خواست بمن بده اما پشیمان شد رفت بجا بمن پارچه بده من قبول نکردم گفتم پول میخوام اما اون پولو بمن نداد ممنون میشم تعبیرش کنید

در خواب دیدم عروسی کسی هست انگار ولی در خانه ی من همسرم و پسرمم نیستن رفتن بیرون.رفتم طبقه ی آخر دیدم عده ای که همه رو هم میشناسم بالای پشت بام نشستن و فکر کنم مشغول خوردن مشروبات الکلی هستن که یک دفعه صدای هواپیماهای جنگی اومد که از زیر آنها دیدم دارن پول به بیرون میریزن

در خواب دیدم یک گاری پر از اسکناس امد و شخصی انها را شمرد و همکارم یک بسته برداشته بود که 37 هزار تومان بود که ان بسته از پول دو هزار تومانی بود. ولی داخل گاری انواع پول کاغذی بود همکارم ان بسته را پس داد شخصی همه پولها را برد و 4 عدد چک پول 5 هزار تومانی گذاشت به عنوان هدیه و همکارم برداشت و من برنداشتم. – تعبیرش چیست

اگر در خواب پول دیدید تعبیر ش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران شدن اجناس است.

سلام میشع بگدیید که در خواب پدل دادن به دختر چه میشع پسزی تولد میشه که نو زایده میشه پسری

سلام میشع بگدیید که در خواب پدل دادن به دختر چه میشع پسزی تولد میشه که نو زایده میشه پسری

دیدن خواب پول این است که مجبور به پول خرج کردن می شوید

دیدن خواب پول خارجی موفقیت در کارهای ریسکی است

دیدن خواب پیدا کردن پول مقاومت در مقابل مشکلات است

دیدن خواب پول گم کردن بدشانسی در انجام کارهاست

تعبیر خواب پول پیدا کردن این است که در مقابل نگرانی کم، شادی فراوان خواهید داشت

دیدن خواب پول دادن به کسی بدبختی است

دیدن خواب پول گم کردن اوضاع بد خانوادگی است

دیدن خواب پول شماردن و کم بودن پولتان این است که قسطهایتان عقب میفتد

دیدن خواب پول دزدیدن این است که در شرایط بدی قرار میگیرید

دیدن خواب پول پس انداز کردن از دست دادن ثروت و آرامش است

دیدن خواب پول خوردن،پول پرست بودن است

دیدن خواب دنبال پول بودن شادمانی است

دیدن خواب پول پیدا کردن و زن جوانی که خود را مالک ان می ئد زیان مالی است

خوب بود

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت

خواب دیدم مقداری پول دارم ولی گم شدندتعبیرش چیه

پول حلال دیدن در خواب حاجت است

من دربیداری هم ازپدرم پول نمیگیرم گاهی بهم تعارف میزنه اونم چون میدونه من سختمه یواشکی برام میذاره توکیفی جیبی..خلاصه چندروزپیش خواب دیدم پندتاپول کاغذی ک نمیدونم چندتومن بودگذاشت روبروم زمانی ک من خواب بودم ولی داشتم میدیدم حتی میخواستم تشکرکنم خیلی تقلامیکردم ولی دهنم بازنمیشد ینی این خواب بده؟

سلام من مادرم بیس روزه فوت شده خاب میدیدم پول بمن داد گفت دوتا نون بخر میخاستم برم بگیرم بیدار شدم تعبیرش رو میخاستم بدونم مرسی

سلام خواب ديدم با پدرم قهرم ميرم خونه شون با دخترم به خاطر تولد دخترم يك تراول٥٠ توماني به اون داد ويك ونيم ميليون تراول رو سرم ريخت ومن جمع كردم وبا هم أشتي كرديم

نمی دونم

سلام
از دوست من پدرش فوت کرند چند ماه پیشتر و خدم امشب خواب دیدم که همرا با جمع از دوستان شیشتیم و مرحوم پدر دروستم نیز با ما میباشد، و همرا خدم انار میباشد که به مرحوم انار میدهم و او نیز برم در بدل انار پول میدهد.
میخاستم تعبیر شه بفهمم

سلام ، خواب دیدم (رفتم که به یکی از اشناهام که کار میکنه، تو محل کارش سر بزنم کار او این بود که اشغال های توی جیب لباس ها را تمیز کند منم به انجا رفتم و به او کمک کردم. یک کیف جیبی در ان پیدا کردم داخل ان پول بود و همچنان سکه ولی من تا حالا اینگونه پول را ندیده بودم بعد همون اشنای من سعی داشت یکمی از اون پول رو از من دزدی کنه
و موفق هم شد و من دیدم. از او خواستم که پول را پس بدهد او با حیله گری کمی از پولی که دزدیده بود را پس داد و من متوجه شدم اما بقیه ی پول را به او بخشیدم.) لطف کنید تعبیرش کنید خیلی ممنون

تعبییر خواب پول پیدا کردن یعنی شادی و یک معجزه در زندگی شما در حال رخ دادن است . یعنی به رویای خود خواهید رسید . من تمام تعبیرهای منفی را مردود میدانم . مرسی

تعبییر خواب پول پیدا کردن یعنی شادی و یک معجزه در زندگی شما در حال رخ دادن است . یعنی به رویای خود خواهید رسید . من تمام تعبیرهای منفی را مردود میدانم .آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت.مرسی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یـعـنـی سخن خوب و نیکو میشنوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب درهم‌های فراوان، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و نعمت حلال جمع می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم‌های فراوانی که در کیف می‌باشند، حرف‌ها و سخن‌ها می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یـعـنـی حرف خوب و خوش میشنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.
اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد (انعام-16). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک درهم نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی درهم کوچکی به دست آورده‌ای، تعبیرش فرزند و نوزاد می‌باشد، و اگر ببینی آن را از دست داده‌ای یا کسی آن را دزدیده است، یـعـنـی برای فرزندت دچار رنج و اندوه می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یک درهم سفید در کف دست خودت داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن درهم را گم کردی، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب درهم خوب و نیک، روشنی و صفا و پاکی در دین و دنیای تو می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم سالم و درست، چیز سالم و درست می‌باشد، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش حرف درست و از روی عقل و حکمت است (تعبیرهای مختلف).
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم پست و بی‌ارزش و بی‌مقدار، تیرگی و کدورت و ناپاکی در دین و دنیای تو می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم شکسته، حرف دروغ می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش حرف‌های پراکنده و آشفته است، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درهم شکسته عبارتند از: 1- حرف زشت 2- جنگ و دعوا 3- زندان و بند 4- بحث و جدل و بگومگو (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رنگ درهم سیاه است و رویش عکس صورت می‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب درهم سیاه ببینی، یـعـنـی درهم سفید به دست می‌آوری، و اگر درهم سفید ببینی، یـعـنـی درهم سیاه به دست می‌آوری، و یا ممکن است همان چیزی که دیده‌ای همان را به دست بی‌آوری. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم سیاه بهتر از درهم سفید می‌باشد.
تعبیر درهم نقره، مال و اموال است.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه» به تو درهم می‌بخشد، تعبیرش این است که تو را دچار غم و اندوه می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سالم و درست نباشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مشغول قسمت کردن درهم‌هایی با زن خودت می‌باشی، یـعـنـی بین شما داوری و قضاوت بوجود می‌آید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درهم عبارتند از: 1- حرف‌های درست 2- برآورده کردن حاجت و خواسته 3- حکومت 4- مال جمع آوری شده 5- دوست 6- فرزند 7- یار و رفیق8- رزق و روزی فراخ و گسترده 9- ایمنی 1- «کنیزک» 11- به دست آوردن جا و مقام12- منزلت و احترام، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی (تعبیرهای مختلف).

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب دینار، امانت‌داری و به جا آوردن امانت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَمِنْهُم مَّنْ اِن تَاْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ اِلَیْكَ _ و بعضی از آنان کسانی‌اند که اگر دیناری به آنان امانت دهی به تو بر نمی‌گردانند (آل عمران، 75)، ‌‌‌‌‌ بعضی دیگر از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زن و «کنیزک» و فرزند می‌باشد.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می‌باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر خداوند متعال وجود دارد، تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می‌شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می‌شود .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر فقط یک دینار داری (نه و نه کمتر)، یـعـنـی خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد .
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن‌ها افزایش می‌یابد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب از چهار عدد دینار ببینی، یـعـنـی به اندازه دینارهایی که دیده‌ای مسئلۀ ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید، یا حرف تلخ و سنگینی میشنوی،‌‌‌‌‌ و اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی کار خوب و پسندیده‌ای انجام می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در دست خودت پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی نمازهای پنجگانه را به جا می‌آوری، ولی اگر ببینی تعدادی از آن‌ها را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها در به جا آوردن نمازهای پنجگانه کوتاهی می‌کنی، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر پنج عدد دینار، نمازهای پنج‌گانه می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی صد یا هزار دینار در اختیار داری (عدد آن حتماً باید زوج باشد)، یـعـنـی به دنبال کسب علم و دانشی می‌روی و سرانجام آن را یاد می‌گیری، ولی اگر ببینی آن‌ها را از دست داده‌ای یا به کسی داده‌ای، به اندازه آن علم خود را از دست می‌دهی، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی تعداد دینارها عدد زوج می‌باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تعداد دینارها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی دینارها را از دست داده‌ای یا آن‌ها را دزیده‌اند و یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی غم و غصه تو از بین می‌رود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.
اگر ببینی دینارهای زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، یـعـنـی امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی، مخصوصاً اینکه نمازها را به جا می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر دینارهای بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ضرابی می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌های خودت را آراسته و زینت می‌دهی و با فخر و غرور بازگو می‌کنی .

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهمِ خوب و بی‌عیب ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌هایی بی‌اصل و اساس را طوری زینت می‌دهی که لطیف و شیرین می‌شوند، ولی اگر ببینی درهم کم ارزش ضرب می‌کنی، یـعـنـی حرف‌های ناخوشایند می‌زنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.

مادرم خواب دیده که مادر بزرگم که فوت شده به من و مادرم پول میدهد به مادرم پنجاه هزار تومان و به من دو هزار تومان تعبیرش چیست

سلام.خواب دیدم پدرم که تازه فوت شدن از ما میخواستند مجلس قران برایش بگیریم ولی این بار به او پول بدهیم.برادرم گفت من 3تومن میدهم.من هم گفتم 2تومان.البته پولی درمیان نبود ولی قول دادیم.تعبیرش چیست.ممنونم

خواب دیدم که عشقم واسم عروسک فرستاده،تو یه جا مدادی که فرستاده بود تعداد زیادی تراول پنجاه تومنی و صد تومنی بود با یه دفترچه خاطرات.تعبیرش چی میتونه باشه؟لطفا بگید

باسلام.خواب دیدم مادرم مقدار زیادی تراول چک بمن داد ولی من قهر کرده و پولارو همونجا رها کردم.لطفا تعبیرش را برایم کنید.با تشکر.

خواب دیدم مادر شوهرم به من اسکناس داد ولی من نگرفتم

خواب دیدم خالم پول اندکی بدون آنکه بخواهم در لباسم گذاشت و من از دیدن مقدار کمش تعجب کردم

خواب دید یم رفتیم عروسی وقتی که عروس و داماد اومدند سروشون پول ریختند من یکدفعه تصمیم گرفتم پول بردارم پولاش 2 تومانی بودند دوتا برداشتم می خواستم بشینم که چشمم به تراول 5 تومانی خورد نمی خواستم بردارم گفتم شاید مال کسی بالاخره برداشتم ولی سه بود می خواسنم سوال کنم گفتم اینا پول دادن مال شاباش میشه تعیبرشو زود بیگید ممنون

خواب ديدم با دخترم رفتيم خونه پدرم درحالي كه قهر بودم براي تولد دخترم يك تراول به أو داد ومبلغ يك ونيم ميليون تراول رو سر من ريخت من جمع كردم وبا هم آشتي كرديم ومن پدرم رو بوسيدم

خواب دیدم که از کسی که فوت شده پول اسکناس گرفتم این خواب قبل اذان صبح بوده

خواب دیدم در سفرم و میان سفر پول خارجی بهم دادند و من خیلی مراقب بودم که دزدان پولم را ندزدند
تعبیرش چی میشه ؟’

کس دیگه ای (خواهرم )خواب دیده که من مقدارزیادی پول دارم (تراول )تعبیرش چیه

خاب دیدم ک نصف شب با ی صدایی بیدار میشم تو خونم.بعد دنبال صدا میرم میبینم مادر زنم داره از کشوی من یه مشت پول خورد میدزده و تا منو میبینه دست پاچه میشه.کسی میتونه تعبیرشو بگه؟مغزم خیلی مشغوله

سلام..دیشب خواب دیدم دایی بزرگم دو بسته اسکناس پول بهم داد..اما این دایی ام وضع مالی خیلی خوبه شرکت داره چون تو سفر خارج هست شهر دیگه زندگی میکنه زیاد باهاش در رابطه نیستم .کاری زیاد باهام نداریم آدم خوبی هست..اما این تعبیر که خوندم بالا یعنی چه نگران شدم

من خواب دیدم که پدرم مقداری پول بهم داده بودبه کسی بدم ۱۰تومن به اون طرف دادم ولی بقیشوواسه خودم نگه داشتم تعبیرش چیه

سلام من خواب دیدم دامادمان که مرده پول به من داد1کاغذی سیگاربگیرم رفتم 4تامیخواست 3تاداشت گرفتم وگفتم 4تانه 3تا ولی به اوندادم وازخواب بیدارشدم لطفا نظرتان رابگوید منتظرجواب

سلام من خواب دیدم دامادمان که مرده پول به من داد1کاغذی سیگاربگیرم رفتم 4تامیخواست 3تاداشت گرفتم وگفتم 4تانه 3تا ولی به اوندادم وازخواب بیدارشدم لطفا نظرتان رابگوید منتظرجواب

اگرازمرده پول بگیری که چیزی برایش بخری خریدی ولی به اوندهیدفقط به مرده گفتم ولی چیزی ندادم

سلام در خواب دیدم که با همسرم برای خرید ئسیله خانه به در مغازه رفته بودیم در حالیکه همسرم داخل مغازه بود من بیرون امدم ودیدم در مغازه یک پلاستیک افتاده که داخل ان تعدادی کاغذ ویک عدد دو هزار تومانی. دو عدد هزار تومانی و تعداد زیادی تراول 5هزار تومانی صورتی که چند ردیف دور هم پیچیده شده بود ومن انها را برداشتم وقایم کردم وداخل کمد گذاشتم وبه هیچکس حتی همسرم هم نگفتم. با تشکر

من خواب ديدم دارم سكه هاي 5 ك سر عروس و داماد ريختن و دارم بر ميدارم كسي تعبيرشو نميدونه

خواب دیدم توی قبرستان مقدار خیلی زیادی تراول بود ولی ما گذاشتیم خلوت بشه تا برداریم ولی بهش دست نزدیم زیر خاک بالای سر یه قبر دفن شده بودن

سلام من خواب دیدم تو حرم امام رضام با دوستام مسعول جم کردن پولا از ضریح هاییم چنتا ضریح بزرگ و کوچیک منو میفرسن ک پولاش جم کنم بدم تحویلشون ولی من به نسبت بقبه کم جم کردم کفتم شما اونجاها ک کم بود منو فرستادید تعبیر خوابم چی میشه؟

من تو خاب دیدم ..تو توالت خانه روی محل شستن دست 4 هزار تومن هست.وصاحبش هم مشخص نیست و برداشتم ..تعبیرشو لطف کنین ممنون میشم

سلام من تو خواب دیدم وارد بانکی بزرگ شدیم و
ریس بانگ گفت اومدین برداشت امانت که یک ساک بود ماچند پله پایین رفتیم همه جا اب بوئ وسخره سر پوشیده اولین چیزی که وست اب دیدم بالای سنگی صندلی بود که میگفتن مال پادشاهه وبالاش نور خورشید میتابید از یه سوراخی بعد کنارش دیدم ی تخت بزرگ که چمدان پر پول دلار ما رو اون بود یکی از کار کنانش رفت بیار من با برادرم ایستاد بودم ودایی وپدرم داشتن حرف میزدن کنارمون پول اوردن درشو باز کردم دیدم به داداش گفتم بردار بریم به بابا اشاره کردم با دایی گم حرف بزنه لج لجبازی کنه تو دلم میگفتم این پولا مال ما نیس الان دایی لو میده همه چیرو

خواب دیدم در خواب از پدرم پول خواستم و پدرم به پول کاغذی داد تعبیرش چی است تشکر

خواب دیدم از پدرم پول خواستم پدرم به من پول کاغذی داد تعبیرش چی است ممنون میشم اگه بگین

تعبیر خواب فرار ا،ز امام حسین وگرفتن بسته از دسته من بعد از گریه وزاری بسته بزرگتر به من داد

امروز صبح خواب دیدم که شوهرم سه عدد اسکناس پنج هزار تومانی در دستش , و با انگشتاش گرفته و پولها رو خواست به من بدهد, شوهرم در خواب چهره مظلومی داشت و من در خواب دلم به حالش سوخت, و گفت که پولها رو ازش بگیرم, و من هم از این کارش( که اصرار میکنه پولها رو ازش ببرم تعجب کردم ) , ( ولی نمیدونم پولها رو ازش گرفتم یا نه, چون بیدار شدم ) ,
در ظمن من در خواب اون پولها رو در دست شوهرم دیدم و آنها را نگاه کردم,
لطفا مرا راهنمایی کنید, با تشکر

سلام خواب دیدم هواپیما در حال سقوط بود اما به خیر گذشت. من از هواپیما که میخواستم پیاده شم داشتم پول میشمردم تا کرایه پرواز رو بدم. کلی اسکناس ده هزار تومنی دستم بود. تعبیرش چیه. ممنون میشم

ینی آرزو ب دل موندم ی خواب ببینم بگن خیره. والا. همش قراره ی بلایی سرم بیاد. انگار خدا منو کرده جلسه کنکور. چون از همه امتحان میگیره از منه بیچاره کنکور. اه

من خواب دیدم از تو یه مزرعه سکه ۵۰۰ تومنی جمع میکنم اصلا تمومی نداشت

سلام من خواب دیدم که یه نفری که اصلا به صورتش نگاه نکردم به من سی هزار تومان پول داد و بعد دوباره ده تومنش گرفت.
تعبیرش چیه؟؟؟

سلام
مرده در خواب از من طلب پول کرد و وقتی رفتم بهش بدم رفته بود

سلام
مرده در خواب از من طلب پول کرد و وقتی رفتم بهش بدم رفته بود

سلام من خواهرم خواب دیده که من یک بسته اسکناس به پدرم که مرده دادم تعبیرش راکسی میدونه بگه لطفآ

سلام من خواهرم خواب دیده که یک بسته اسکناس دادم به پدرم که مرده تعبیرش راکسی اگه میدونه لطفا بگه

سلام خواهرم درخواب دیده که من یک بسته اسکناس به پدرم که مرده دادم تعبیرش رالطفا بگید

دوستم خواب دیده پول دارم میخوام طلا بخرم بهم پیشنهاد میده ی گردنبند بگیرم پلاک با اسمم بگیرم

بابا چی میشه تعبیر یه چیز تو خواب خوب باشه هرچی خواب میبینم میام تعبیرشو ببینم کلا از زندگی ساقط میشم?

باسلام و تبرک سال تومن خواب دیدم که برای کسی که کار کردم وقتی میخواستم که مزد کارم رو بگیرم اون بهم تهمت زدتاجایکه حتی با یک چوب مرا زد ولی چوب شکست بعد یک تراول 5هزار داد چون ما75طی کرده بودیم من تراول رو پاره کردم ولی اون از زمینبرداشت ومن گفتم که این چیه مگه 75طی نکرده بودیم فکر میکنی من گداهستم چون میخواستم که امروز برای گرفتن پول از صاحبکارم بم نگران شدم ممنون میشم تعبیرش بدونم فراوان

باسلام و تبرک سال تومن خواب دیدم که برای کسی که کار کردم وقتی میخواستم که مزد کارم رو بگیرم اون بهم تهمت زدتاجایکه حتی با یک چوب مرا زد ولی چوب شکست بعد یک تراول 5هزار داد چون ما75طی کرده بودیم من تراول رو پاره کردم ولی اون از زمینبرداشت البته روبه پسرش کرد گفت که بره واسم واریز کنه ومن گفتم که این چیه مگه 75طی نکرده بودیم فکر میکنی من گداهستم چون میخواستم که امروز برای گرفتن پول از صاحبکارم بم نگران شدم ممنون میشم تعبیرش بدونم فراوان

خواب دیدم دوستم بهم یه 1 تومانی داد و خودم هم پول داشتم توی یه کاسه گذاشته بودم بعد یه مدت کوتاهی نگاه کردم دیدم پولها شبیه تلت آبگوشت شدند لطفا تعبیرش کنید

برعکس میگه. من خواب دیدم دوستم کلی پول چیده رو زمین داره میشماره. دو روز بعدش خواهرش براشون کلی یورو فرستاد..

خواب دیدم مادر شوهرم به من اسکناس داد ولی من نگرفتم

باسلام تعببر اینکه در خواب ببینیم در یک مراسم شلوغ هستیم ک انگار جشنی با هر چیزی هست ودر انجا رو سر همه پول شباش بریرن و بعد بببنیم ک خودمون داریم مثل بقیه پولهای شباش را با خوشحالی جمع میکردم.اگ تعبیرش بگید ممنون میشم

با سلام خدمت دوستان عزیز هر خوابی تعبیر نمی خواهد بعد من شنیدم و در یک جایی خواندم در ماه رجب و شعبان و رمضان و ذی الحجه به دلیل اینکه این ماها ماهای پر از خیر برکت هستن و در های رحمت در این ماها بر روی بندگان باز است خواب بد تعبیر نمی شود و خوابهای خوب تعبیر میشود حتی اگرشخصی در یکی ازاین ماه ها خواب بد ببیند به خیر و خوبی تبدیل میشود

سلام مادر زنم در خواب دیده من به پدرزنم پول دادم درضمن پدرزنم سه ماه هست فوت شده لطفاتعبیرخواب چیست منتظرپاسخ هستم

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پشتی در خواب حرفه و شغلی است که داریم یا پولی است که دور از چشم دیگران اندوخته ایم و یا در آینده می اندوزیم و جمع می کنیم. اگر در خواب دیدید که به پشتی و مخده تکیه داده و نشسته اید و احساس آرامش و

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پری در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستی عزیز. دوم: بخت و دولت. سوم: کاری که دارد از او کامرانی یابد. چهارم: بزرگی و حشمت. پنجم: خبر دروغ و کارهای باطل است. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پری به خواب دیدن، اگر خوشخوی

تعبیر خواب پرستاری به روایت بزرگان  تعبیر خواب پرستاری تعبیر خواب پرستاری به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانه آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که

تعبیر خواب پرچمدار به روایت بزرگان  تعبیر خواب پرچمدار تعبیر خواب  پرچمدار به روایت آنلی بیتون دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى کنید. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت پناه است. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر دید پرها داشت و می پرید، دلیل

تعبیر خواب پخت وپز به روایت بزرگان  تعبیر خواب آشپزی(پخت و پز) تعبیر خواب پخت وپز به روایت آنلی بیتون تعبیر خواب آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود مراقبت کنند.

تعبیر خواب پاکت ه به روایت بزرگان  تعبیر خواب پاکت ه تعبیر خواب پاکت ه به روایت آنلی بیتون تعبیر دیدن پاکت ه در خواب، علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است.

تعبیر خواب پارک به روایت بزرگان  تعبیر خواب پارک تعبیر خواب پارک به روایت لیلا برایت دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که در پارکى قدم مى زنید، بیانگر حضور در یک جشن است. تعبیر خواب پارک به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید در پارک

تعبیر خواب پادرمیانی به روایت بزرگان  تعبیر خواب پادرمیانی تعبیر خواب پادرمیانی به روایت امام جعفر صادق  تعبیر پادرمیانى درخواب برسه وجه است: ۱-نزد کسى که پادرمیانى او را کرده است مقیم مى شود. ۲-به او عنایت و توجه مى کند. ۳-خیر و منفعت به او مى رسد. اگر ببیند از بایندان ( وساطت

کامل ترین مرجع تعبیر خواب

تعبیر خواب وفاداری ، تعبیر وفاداری در خواب

تعبیر خواب بیابان ، دیدن بیابان در خواب

تعبیر خواب باغ وحش ، دیدن باغ وحش در خواب

تعبیر خواب قالب ، تعبیر دیدن قالب در خواب

تعبیر خواب تنور ، تعبیر دیدن تنور در خواب

تعبیر خواب غایب ، تعبیر غایب در خواب

تعبیر خواب شکر ، تعبیر دیدن شکر در خواب

آبگوشت

برهنگی

تعبیر خواب عقد ، تعبیر عقد و ازدواج در خواب

اندام

تعبیر خواب سوره کوثر، خواندن سوره کوثر در خواب

تعبیر خواب شفتالو ، تعبیر دیدن شفتالو در خواب

تعبیر خواب گم شدن ، تعبیر گم شدن در خواب

تعبیر خواب گرده ، تعبیر دیدن گرده در خواب

تعبیر خواب سوره بلد ، خواندن سوره بلد در خواب

تعبیر خواب خروس جنگی ، تعبیر دیدن خروس جنگی در خواب

پیچ و خم

تعبیر خواب چتر ، تعبیر دیدن چتر در خواب

تعبیر خواب بوی خوش ، بوی خوش در خواب

تعبیر خواب حکمت 2

تعبیر خواب هلو ، تعبیر دیدن هلو در خواب

تعبیر خواب ساعد ، تعبیر دیدن ساعد دست در خواب

بوسه

تعبیر خواب تقلید ، تعبیر تقلید کردن در خواب

تعبیر خواب هود ، تعبیر دیدن حضرت هود در خواب

تعبیر خواب تفنگ ، تعبیر دیدن تفنگ در خواب

تعبیر خواب نوحه ، تعبیر نوحه خواندن در خواب

تعبیر خواب قورباغه ، تعبیر دیدن قورباغه در خواب

باغ میوه

تعبیر خواب فرش ، تعبیر دیدن فرش در خواب

تعبیر خواب اتاق ، دیدن اتاق در خواب

تعبیر خواب روده ، تعبیر دیدن روده در خواب

دیدن هدیه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب همسایه ، تعبیر دیدن همسایه در خواب

تعبیر خواب انسان ، انسان ناراحت در خواب

تعبیر خواب آتشکده ، دیدن آتشکده در خواب

تعبیر خواب زمین ، تعبیر دیدن زمین در خواب

آسمان

تعبیر خواب چرم ، تعبیر دیدن چرم در خواب

تعبیر خواب فروش

استاد آرام

دی ۲, ۱۳۹۱
تعبیر خواب

ارسال دیدگاه
4 بازدید

بهمن ۵, ۱۳۹۳

مرداد ۳۰, ۱۳۹۳

شهریور ۲, ۱۳۹۲


تعبیر خواب قرض گرفتن


 

 تعبیر خواب قرض گرفتن از یک دوست- نشانه‌ی این است که شما نگران مسائل مالی خود هستید.

تعبیر خواب  قرض دادن به یک دوست- محتمل است که از شما به عنوان تدارکاتچی استفاده شود و احتمالاً از اینکه به شما برای این موضوع اتکا شود، منزجر هستید.

همچنین به تعبیر خواب  بانک، تعبیر خواب  پول مراجعه کنید.

تعبیر خواب دسته‌ی گل به  تعبیر خواب گل‌ها مراجعه کنید.

برچسبآرام گروپ استاد آرام امیر تجسم خلاق تعبیر خواب تعبیر علمی خواب خواب دکتر آرام روانشناسی

تعبیر خواب مسلمانان در کتاب مقدس محمد (ص)، تمایز بین رویاهای حقیقی که از سوی

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشارات تجسم خلاق برگزار کننده دوره های بهبود زندگی فردی و اجتماعی و جذب آگاهانه ثروت ، عشق ، سلامتی.

تهران – میدان هفت تیر – خیابان قائم مقام – نرسیده خیابان مشاهیر – پلاک ۳۹ طبقه اول

: [email protected]

تلفن : ۸۸۳۰۲۵۲۳

موبایل جهت تلگرام : ۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *