دسته‌ها
دارو

مراحل ثبت سفارش دارو

خواص دارویی و گیاهی

صنایع وتولیدکنندگان

داروسازان و پزشکان

بیماران و مصرف کنندگان

توزیع کنندگان و واردکنندگان

مراحل ثبت سفارش دارو

دانلود فایل

تاریخ آخرین بروز رسانییکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴

1-  هدف

 به استناد مواد 9 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و رای کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی به شماره 4737/688/د مورخ 23/3/94 و با توجه به اهمیت فرآورده های غذایی و آشامیدنی در سلامت      مصرف کنندگان برای صدور مجوزهای ورود (گشایش) و ترخیص مواد اولیه، این دستورالعمل اجرایی از نیمه دوم  سال 94 جهت اجرا ابلاغ می گردد.

2-  دامنه کاربرد

مراحل ثبت سفارش دارو

       این دستورالعمل به منظور نحوه صدور مجوزهای ورود (گشایش) و ترخیص کلیه مواد اولیه مصرفی در صنایع غذایی، کارگاه ها، کارخانجات تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی و اصناف توسط کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی که صدور مجوزهای گشایش و ترخیص مواد اولیه به آنها تفویض شده است، کاربرد دارد.

      خاطر نشان می سازد مواد اولیه­ای که واردات آنها در حال حاضر مشمول ثبت منبع است شامل شیر خشک صنعتی، ژلاتین، کره حیوانی، ذرت شیرین منجمد، چای، برنج، انواع روغن های جانشین کره کاکائو، انواع رنگ و اسانس خوراکی از جمله بتا کاروتن و وانیل، باکتری های پروبیوتیک، استارترها و آنزیم ها مشمول ثبت منبع و محصول،  مطابق با مقررات تابعه آن می باشند.

3-  مسئولیت اجرایی

       مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده کارشناسان معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده و ناظر بر حسن اجرای آن بر عهده معاونین غذا و دارو دانشگاه های تفویض اختیار شده می باشند.

4-  تعاریف

       4-1- کارخانه (منبع):  به واحدهای تولیدکننده مواد اولیه و محصولات نهایی غذایی و آشامیدنی گفته می شود.

4-2- ماده اولیه: ماده اولیه به ماده­ای اطلاق می­گردد که به عنوان ماده پایه صنایع غذایی بوده و می تواند تحت نظارت مسئول فنی در  کارگاه یا کارخانه های تولید کننده، جهت فرآوری و تولید فرآورده های غذایی و آشامیدنی دارای پروانه های بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و         آموزش پزشکی مصرف شود. مواد اولیه بسته بندی از جمله انواع گرانولها، کاغذها، فویلها، پاکت ها و غیره نیز جزء این گروه محسوب می شوند.

4-3- محصول فرآیند شده)  (Finished Product:  به فرآورده ای اطلاق می شود که به عنوان محصول نهایی و آماده مصرف، وارد کشور شده و مستقیماً در سطح عرضه توزیع می گردد .

4-4- مجوز ورود (گشایش): اعلام موافقت با واردات کالایی است که طی یک پروفرما (پیش فاکتور) اظهار می گردد و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر به کشور می باشد .

4-5- مجوز ترخیص: مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور به منظور ورود به سرزمین اصلی با رعایت شرایط، ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می­گردد. شایان ذکر است محموله هایی که در گمرکات کشور تخلیه می گردند، ممکن است دارای مجوز ورود اولیه بوده و یا از طرق دیگر نظیر بازارچه های مرزی، پیله وری، تعاونی های مرزنشین، بدون انتقال ارز، واردات در قبال صادرات و بدون اخذ مجوز ورود اولیه، وارد شده باشند.

4-6 – مجوز مصرف: مجوزی است که پس از اعلام مطابقت نمونه با آنالیز و یا مراجع معتبر مورد تائید، توسط آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق با ضوابط و مقررات جاری جهت مصرف کالا صادر می گردد.

وارد کننده باید مدارک زیر را جهت بررسی و صدور مجوز ورود ارائه نماید:

تبصره 1- سابقه ای جهت مواد اولیه معتبر محسوب می گردد که بیش از یکسال از تاریخ آخرین نتایج آزمایش آن ماده اولیه نگذشته باشد و انطباق کامل آزمایشگاهی با ضوابط و ویژگیهای مصوب کالا داشته باشد. بدیهی است سابقه ای مرتبط منظور      می شود که از یک منبع با اجزاء تشکیل دهنده کاملاً مشابه و آنالیز کاملاً یکسان باشد.

5-1-7- در مورد اقلامی که مشمول ثبت منبع هستند، مستندات پروانه ثبت منبع و یا فهرست منابع ثبت شده روی سایت سازمان غذا و دارو به آدرس اینترنتی www.fdo.behdasht.gov.ir موجود است.

                 درصورت عدم وجود سابقه معتبر ابتدا باید آنالیز کالا مورد بررسی قرار گرفته و پس از مطابقت با یکی از مراجع ذکر شده (پیوست  شماره 4)، آنالیز توسط کارشناس مربوطه تائید گردیده و مجوز ورود با استناد به شماره و تاریخ بررسی و با درج شرایط عمومی و اختصاصی در ظهر پروفرما یا ه مکتوب صادر می گردد. شرایط عمومی و اختصاصی باید بصورت مکتوب در ظهر پروفرما یا ه مکتوب درج گردد که شامل موارد مندرج در پیوست شماره 5 می باشد.

درصورت وجود سابقه معتبر ورود با شروط مندرج در تبصره بند 5-1-4  با تائید کارشناس صادر کننده مجوز ورود (گشایش) در همان روز کاری درخواست انجام می شود.

پس از بررسی مدارک و تائید آنها، مجوز ورود به شرح ذیل صادر می گردد :

شرایط عمومی و اختصاصی باید بصورت مکتوب / الکترونیک در ظهر پروفرما درج گردد که شامل موارد مندرج در پیوست شماره 5 می باشد. سپس یک نسخه که به تائید کارشناس و مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی / معاون غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده رسیده است به متقاضی عودت داده می شود و سایر مدارک به عنوان سابقه بایگانی می گردد.

تبصره 2- مجوز ورود (گشایش ) 226 قلم مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و بسته بندی و 3 قلم مواد اولیه خوراکی و آشامیدنی مستقیماً از طریق وزارت بازرگانی انجام می گیرد. (در پایگاه اینترنتی وزارت بازرگانی موجود می باشد )

تبصره3 – مدت اعتبار مجوز گشایش 6 ماه پس از صدور بوده که باید در کلیه صفحات ظهر پروفرما یا ه الکترونیک درج گردد.

 

                                                                                 ثبت مدارک در دبیرخانه  

 

                                                             بررسی اولیه و پذیرش پرونده مطابق چک لیست مربوطه

رئیس اداره                                      

کارشناس مربوطه

بررسی کارشناسی

اعلام نواقصی به شرکتدرج شرایط ورود در ظهر پروفرما و تصاویر آن/

صدور ه به صورت الکترونیک                                               

صدور مجوز ورود                                                                                       

حداکثر زمان برای صدور مجوز ورود در صورت عدم وجود نواقص حداکثر 3 روز کاری برای مواد اولیه ای که فاقد سابقه معتبر ورود قبلی هستند و برای مواد اولیه ای که دارای سابقه معتبر ورود هستند یک روز کاری می باشد.

متقاضی باید کلیه مدارک زیر را جهت بررسی و صدور مجوز ترخیص ارائه نماید:

تبصره 4- درخصوص مواد اولیه ای که دارای پروانه بهداشتی ورود و سابقه آزمایش معتبر می باشند از محموله دوم به بعد نیازی به تائید گواهی بهداشت توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء نمی باشد.

ترخیص یک محموله با توجه به نوع کالا، وارد کننده کالا و همچنین مدارک ارائه شده به روشهای مختلف به شرح ذیل صورت می پذیرد:

                     6-2-2-1- در صورتیکه متقاضی تولید کننده و محموله دارای مجوز  ورود و پروفرما یا ه الکترونیک تائید شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد:مراحل ثبت سفارش دارو

  ضمن بررسی فاکتور و گواهی بهداشت نیازی به ارائه آنالیز نبوده و با رعایت شرایط مندرج در ظهر پروفرما یا ه الکترونیک در صورت وجود سابقه ورود معتبر، مجوز ترخیص و مصرف با شروط مربوطه صادر (پیوست شماره 9) و در غیر اینصورت ضمن اخذ تعهد ه عدم مصرف محموله (پیوست شماره 8) مجوز ترخیص با شرط عدم مصرف (پیوست شماره 11) صادر و نمونه جهت آزمایش به آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد و پس از تائید آزمایشگاه مجوز مصرف (پیوست شماره 12) صادر خواهد شد.

6-2-2-2- در صورتیکه متقاضی تولید کننده و دارای مجوز ورود و پروفرمای تائید شده از وزارت بازرگانی باشد:                      

 ضمن بررسی آنالیز و مطابقت با مراجع معتبر اعلام شده و بررسی فاکتور و گواهی بهداشت، در صورت وجود سابقه ورود معتبر، مجوز ترخیص و مصرف صادر می گردد با شروط مربوطه (پیوست شماره 9) و در غیر اینصورت ضمن اخذ تعهد ه عدم مصرف محموله (پیوست شماره 8) مجوز ترخیص و عدم مصرف (پیوست شماره 11) صادر و نمونه جهت آزمایش به آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال  می گردد و پس از پاسخ آزمایشگاه مجوز مصرف (پیوست شماره 12) صادر خواهد شد.

                   6-2-2-3-  در صورتیکه متقاضی بازرگان و دارای مجوز ورود و پروفرمای تائید شده از سوی معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده باشد:

            در صورت ارائه سابقه آزمایش معتبر و رعایت موارد مندرج در بخشه شماره 1383/675/د مورخ 3/7/1392 (مطابق بند 5-1-6)­­  با توجه به بند 6-2-2-1 عمل می گردد و در صورت عدم ارائه مدارک فوق ابتدا نمونه برداری از محموله (پیوست شماره1) انجام شده و مجوز ترخیص و مصرف (پیوست شماره 9) پس از تائید نمونه توسط آزمایشگاه صادر خواهد گردید.

                  6-2-2-4- در صورتیکه متقاضی بازرگان و دارای مجوز ورود اولیه و پروفرمای تائید شده از وزارت بازرگانی باشد:

  در صورت ارائه  سابقه آزمایش ورود معتبر و رعایت موارد مندرج در بخشه شماره 1383/675/د مورخ 3/7/1392 (مطابق بند 5-1-6)­­، دقیقاً مشابه بند 6-2-2-2 عمل می گردد و در صورت عدم ارائه مدارک فوق ابتدا نمونه برداری از محموله (پیوست شماره 1) انجام شده و مجوز ترخیص و مصرف (پیوست شماره 9) پس از تائید نمونه توسط آزمایشگاه صادر خواهد شد .

6-2-2-5- در صورتیکه محموله بدون مجوز ورود وارد گمرکات کشور گردد:

ضمن بررسی آنالیز و مطابقت با مراجع معتبر در صورت تائید، بسته به گروه وارد کننده از روشهای ذکر شده. از  بندهای 6-2-2-1 الی  6-2-2-4 استفاده می گردد.

تبصره 5- درخصوص محموله هائی که گشایش اعتبار گردیده اند، باید اصل نسخه دوم پروفرمای تائید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا ه الکترونیک تائید شده و درخصوص کالاهائی که مستقیماً از طریق وزارت بازرگانی (226 قلم مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و بسته بندی و 3 قلم مواد اولیه غذایی) گشایش اعتبار گردیده اند، پروفرمای تائید شده وزارت بازرگانی ارائه گردد.

تبصره 6-  با توجه به بخشه شماره 129325/655 مورخ 3/1/93 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر دریافت کد رهگیری برای هر مجوز ترخیص، در صورتیکه ترخیص در چند مرحله انجام گیرد (Partial Shipment)  کد رهگیری به صورت الکترونیک به پرونده مرتبط و میزان ترخیص شده بصورت خودکار از پروفرما حذف خواهد شد.

تبصره 7-  اعتبار گواهی بهداشت ارائه شده و ارتباط آن با محموله مورد بررسی قرار گیرد . این ارتباط از طریق مواردی نظیر شماره LC و یا شماره اعتبار اسنادی مندرج در فاکتور و گواهی بهداشت یا شماره فاکتور مندرج در گواهی بهداشت، و نوع ماده اولیه، تاریخ تولید، انقضاء و سری ساخت، شرکت تولید کننده و یا وزن محموله ذکر شده در گواهی بهداشت مطابق با فاکتور ارائه شده و همچنین ارتباط منطقی تاریخ صدور گواهی بهداشت و فاکتور که الزاماً نزدیک به همدیگر می باشند، سنجیده می شود.

تبصره 8-  تصویر گواهی بهداشت یکساله برابر اصل شده توسط اداره کل نظارت   و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی (با در نظر گرفتن زمان اعتبار) جهت کالاهائی که منابع آنها ثبت گردیده است، در صورت تطابق با محصولات مندرج در فاکتور نیز مورد قبول می باشد.

تبصره 9- به استناد ماده 25 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی به شماره 838/د  مورخ 19/11/1387 در صورت وجود کشور ذینفع، ارائه تصویر گواهی بهداشت کشور تولید کننده که لاک و مهر شده به اصل گواهی بهداشت صادر شده از کشور ذینفع، با تائیدیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور باشد مورد قبول است.

تبصره 1-با توجه به  بخشه شماره 6274/655 مورخ 8/6/93 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با استناد به ماده 23 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به شماره 838/د مورخ 19/11/1387 و لزوم تسریع در امور ترخیص محموله های وارداتی از گمرکات و به منظور حفظ سلامت محموله های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، درصورتیکه محصول دارای پروانه بهداشتی ورود و پاسخ معتبر از آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت باشد، ولی مدارک ارائه شده جهت صدور مجوز ترخیص محموله دارای نواقص در اسناد مدارک مورد نیاز باشد با اخذ تعهده محضری عدم مصرف محموله، مجوز ترخیص و عدم مصرف (پیوست شماره 9) تا رفع نواقص کامل پرونده صادر شود و به دانشگاه علوم پزشکی ناظر بر انبار شرکت متقاضی نیز جهت نظارت بر عدم مصرف کالا و پلمپ محموله مذکور رونوشت ارسال گردد. بدیهی است پس از رفع کامل نواقص و با رعایت سایر مقررات مربوطه مجوز مصرف و فک پلمپ محموله صادر خواهد شد ضمناً در صورتی که محصول دارای پروانه بهداشتی ورود نیاز به نمونه برداری جهت آزمایش دارد، برابر مقررات و دستورالعمل موجود از محل انبار معرفی شده، نمونه برداری انجام شود و نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد.

تبصره 11- در خصوص محصولات فسادپذیر علیرغم اینکه ثبت منبع نشده باشند، مجوز ترخیص با شرط عدم مصرف (پیوست شماره 13) صادر و پس از انجام نمونه برداری از انبار شرکت، نمونه جهت آزمایش به آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد و در صورت انطباق، مجوز مصرف (پیوست شماره 12) صادر خواهد شد.

تبصره12- در مواردی که ترخیص همزمان با انجام نمونه برداری از گمرک صادر می شود با عنایت به عدم پذیرش مجوزهای ترخیص مشروط توسط گمرک باید تعهد کتبی لازم از شرکت دارای پروانه بهداشتی ورود و یا شرکت متقاضی مبنی بر عدم انجام ترخیص قبل از نمونه برداری توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو اخذ شود.

                                                                                 ثبت مدارک در دبیرخانه  

                                                           بررسی اولیه و پذیرش پرونده مطابق چک لیست مربوطه

رئیس اداره                                           

کارشناس مربوطه

بررسی کارشناسیشرایط ورود در ظهر پروفرما یا ه الکترونیک وسایر مدارک مطابق چک لیست ترخیص

اعلام نواقصی به شرکتصدور مجوز ترخیص

حداکثر زمان برای صدور مجوز ترخیص در صورت عدم وجود نواقص حداکثر 5 روز کاری می باشد

به منظور مستند سازی و حفظ سوابق ضروری است کلیه مدارکی که بر اساس آن مجوز ورود و ترخیص صادر گردیده در معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده نگهداری ­شود ضمناً در مواردی که لازم است اصل مدارک ارائه شده برای گمرک ارسال گردد مثل فاکتور و نگهداری تصویر تائید شده آن در سوابق کافی خواهد بود.

مقتضی است آمار ماهانه مجوزهای ورود و ترخیص و همچنین رونوشت مجوزهای ترخیص صادر شده توسط معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده، به اداره کل نظارت   و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی ارسال گردد.

 

                                                                                                                                                  شماره ه :

                                                                                                                                                  تاریخ ه :

اداره کل نظارت و ارزیابی  فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

/ معاونت محترم غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

سلام علیکم

            احتراماً  ضمن ارسال .. برگ مدارک مطابق با چک لیست درخواست ورود مواد اولیه، این شرکت تقاضای صدور مجوز ورود(گشایش) جهت پروفرمای شماره . مورخ در خصوص . (تعداد/ وزن کالا) و (نوع و تجاری کالا) . تولید کارخانه .. کشور .. را دارد .

ضمناً خانم / آقای جهت پیگیری کلیه امور به آن اداره کل / معاونت معرفی می گردد.

 

                                                                             و امضای مدیر عامل

 

 
شماره

شركت/ و خانوادگي:                                                   

1) مشخصات درخواست کننده                                                   

 

آدرس پستي:‌                                                                              

نمابر:

 

 نماينده پيگيري كننده:

 

واحد توليدي             شركت بازرگانی    

 

 

تعداد يا وزن كالا:

شماره وتاريخ پروفرم:                                                  

2) مشخصات كالا

 

شرکت و کشور ذینفع :

کارخانه و كشورتوليد كننده :

 

موارد مصرف :      

شیمیایی كالا/كالاهای وارداتی:

 

توضيحات

 

3- مدارک ضميمه

 

 

 

3-1) درخواست مجوز ورود((گشایش))

 

 

 

3-2) پروفرما و2 برگ تصويرآن (به زبان انگليسي) 

 

 

 

 

3-3 ) تصویر پروانه بهداشتی ورود معتبر

 

كليه موارد فوق دربرگ تحويل و مورد تأييد اينجانب                                    مدير عامل/ مسئول فني شركت                                          بوده و تمام مسئولیت و تبعات حقوقي ناشي از ارائه اطلاعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت كامل مي پذيرم.

                                                                           تاريخ :                                                            مهر و امضاء

 

خ

خ

 

 

 

شماره

شركت/ و خانوادگي:                                                     

1) مشخصات درخواست کننده                                                     

آدرس پستي:‌                                                                              

نمابر:

 نماينده پيگيري كننده:

 

واحد توليدي         شركت بازرگاني     

 

تعداد يا وزن كالا:

شماره وتاريخ پروفرم:                                                 

2) مشخصات كالا

شركت و كشور ذينفع :

کارخانه و كشورتوليد كننده:

موارد مصرف :      

شیمیایی کالا/کالاهای وارداتی:

توضيحات

3- مدارک ضميمه

 

 

3-1) درخواست مجوز ورود

 

 

3-2) پروفرما و2 برگ تصويرآن (به زبان انگليسي) 

 

 

3-3) آنالیز ماده اولیه شامل: مشخصات فیزیکی، شیمایی  و میکروبی و درصد مواد تشکیل دهنده

 

 

 

3-4) تصویر پروانه ساخت معتبر در صورت لزوم

كليه موارد فوق دربرگ تحويل و مورد تأييد اينجانب                                    مدير عامل/ مسئول فني شركت                                          بوده و تمام مسئولیت و تبعات حقوقي ناشي از ارائه اطلاعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت كامل مي پذيرم.

                                                                           تاريخ :                                                              مهر و امضاء

 

 

                                          

 

 

ویژگی های اعلام شده در برگه آنالیز مواد اولیه و اقلام بسته بندی مواد اولیه غذایی و آشامیدنی باید با یکی از استانداردهای زیر مطابقت داشته باشد:

تدکر: در صورتیکه کالا مشمول رعایت اجباری استاندارد ملی ایران باشد ملاک، استاندارد ملی است .

 

                                       

                                                                                                                                   شماره ه :

                                                                                                                                  تاریخ ه :

اداره کل نظارت و ارزیابی  فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

/ معاونت محترم غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .

 

سلام علیکم

            احتراماً، ضمن ارسال .. برگ مدارک مطابق با چک لیست درخواست مجوز ترخیص مواد اولیه، این شرکت تقاضای صدور مجوز ترخیص جهت فاکتور شماره . مورخ در خصوص (تعداد / وزن کالا) و (نوع و تجاری کالا) محصول شرکت کشور از گمرک را دارد.

ضمناً خانم / آقای .. جهت پیگیری کلیه امور به آن اداره / معاونت معرفی می گردد.

                                                                                  و امضاء مدیر عامل

 

 

 

شماره

شركت/ و خانوادگي:                                                     

1) مشخصات درخواست کننده                                                     

آدرس پستي :

نمابر:                                                          

گمرگ :

نماينده پيگيري کننده :

 

 

 

واحد تولیدی           شرکت بازرگانی              

 

آدرس انبار:

دانشگاه ناظر:

تعداد يا وزن کالا:

شماره و تاريخ فاکتور:                                                 

2) مشخصات كالا

شمیایی کالا/ کالاهای وارداتی

شرکت و کشور ذینفع :

کارخانه و کشور توليد کننده:

موارد مصرف:

تجاري کالا/ کالاها:

3- مدارک ضميمه

 

3-1)درخواست مجوز ترخيص

 

3-2) اصل فاکتور و يک برگ تصوير آن (به زبان انگليسي)

با تائید مقامات ذیصلاح بهداشتی و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران

3-3) اصل و تصویر گواهی بهداشت (به زبان انگليسي)

 

3-4( اصل نسخه دوم پروفرما تأييد شده (در صورت وجود)

 درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق وزارت بازرگانی گشایش اعتبار کرده اند یا مستقیماً خریداری نموده اند

3-5) برگه آنالیز (مشخصات، فیزیکی، شیمیایی و میکروبی)

با تائید مقامات ذیصلاح بهداشتی و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران

3-6 )گواهی  عدم آلودگی به Dioxin ,FMD ,BSE، ملامین، GMO(مطابق با ظهر پروفرما یا ه الکترونیک)، رادیواکتیو و گواهی حلیت (با توجه به نوع محصول و جملات درج شده در ذیل پروانه بهداشتی ورود )

 

3-7) مستندات تاريخ توليد، انقضاء و سري ساخت

 

3-8) تصوير گواهي مطابقت با آنالیز (در صورت وجود)

 

3-9)اظهاره يا قبض انبار يا اعلاميه ورود کالا به گمرک

 

3-1) تعهد ه عدم مصرف محموله (در صورت عدم وجود سابقه)

3-11) پروانه ساخت مرتبط (در صورت نیاز)

3-12) تصویر پروانه بهداشتی ورود (مواد اولیه مشمول ثبت منبع)

 

3-13) باره و شماره ثبت سفارش

كليه موارد فوق دربرگ تحويل و مورد تأييد اينجانب                                    مدير عامل/ مسئول فني شركت                                          بوده و تمام مسئوليت و تبعات حقوقي ناشي از ارائه اطلاعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت كامل مي پذيرم.                            تاريخ :                                                              مهر و امضاء

 

 

 

اینجانب / اینجانبان . مدیر عامل و مسئول فنی موسسه :

واقع در:

تلفن :

متعهد می شویم که در صورت ترخیص محموله وارداتی به شماره فاکتور .. مورخ .. این شرکت، تا مشخص شدن نتیجه بررسی های لازم و صدور مجوز توزیع و مصرف از طریق اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی /  معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه کالای مزبور را به طور امانی دراختیار نگهداشته و حق هیچ گونه دخل و تصرف نداشته باشیم و در صورت تخلف از تعهد یاد شده اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی / معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه مجاز خواهد بود اینجانبان را از طریق مقامات ذیصلاح تحت تعقیب قرار دهد و بدیهی است حق هیچ گونه اعتراضی نخواهیم داشت و در صورتیکه کالای مورد بحث غیر قابل مصرف و یا مغایر با مشخصات ارائه شده باشد متعهد و ملزم هستیم که نسبت به مرجوع نمودن کالا اقدام و تصویر پروانه مرجوعی گمرک را به اداره مربوطه ارائه نمائیم .

آدرس و تلفن انبار:

و امضاء مسئول فنی                                                                                         و امضاء مدیر عامل

 

گمرك .

سلام عليكم

به پيوست فاكتور شماره مورخ . (با ثبت سفارش به شماره مورخ ..) در خصوص
(نوع محصول + مقدار) . متعلق به .تولید کارخانه کشور .  ارسال و به اطلاع مي‌رساند كه ترخيص كالاي/ کالاهای فوق با تاريخ تولید .. ، و انقضاء . و سري ساخت ..  ضمن رعايت ساير شرايط و مقررات جاري كشور از نظر اين اداره كل بلامانع مي‌باشد.

 

                                            مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

                                         / معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .

رونوشت:

*******

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

معاونت محترم غذا و دارو

سلام عليكم

احتراماً، به پيوست . برگ تصویر فاكتور شماره .. مورخ  .. همراه با مستندات تاریخ تولید، انقضاء، سری ساخت و برگ آنالیز در خصوص ماده اولیه با تجاري توليد كارخانه كشور .موضوع باره شماره ..مورخ .. ارسال و به اطلاع مي‌رساند ، پس از بازرسی نسبت به انجام نمونه برداری توسط کارشناسان طبق دستورالعمل نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه و انطباق با استاندارد و دستورالعملهای مربوطه اقدام و از نتیجه این اداره کل / معاونت غذا و دارو را مطلع فرمائید.

                                                  مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

                                           / معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رونوشت:

س سیدصالحی                              

 

گمرك ..

سلام عليكم

به پيوست فاكتور شماره . مورخ  .. ( با ثبت سفارش به شماره مورخ .) در خصوص. متعلق به .. تولید کارخانه ..کشور.. ارسال و به اطلاع مي‌رساند كه ترخيص كالاي فوق با تاريخ  توليد ، انقضاء . و سري ساخت و تجاری..  (درصورت وجود ) ، ضمن رعايت ساير شرايط و مقررات جاري كشور از نظر اين اداره كل بلامانع مي‌باشد.

                                        مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

                                       / معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .

رونوشت:

*******

 

احتراماً پيرو رونوشت مجوز/ مجوزهای ترخيص شماره . مورخ . موضوع فاكتور/ فاکتورهای شماره مورخ . محموله. تولید کارخانه/ کارخانه های .. از كشور با تاريخ توليد .، تاريخ انقضاء و سري ساخت  .. وبا توجه به سابقه آزمايشگاه به شماره .. مورخ .. با قبول مسئولیت قانونی توسط مسئول فنی آن شرکت، مجاز به مصرف در توليد فرآورده هاي غذايي و آشاميدني اعلام مي‌گردد، ضمناً در صورت احراز هرگونه مغايرت محموله با مستندات ارائه شده، در خصوص مجوز واردات تجديد نظر گرديده و طبق ماده 1 قانون مواد خوراکی و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 22/4/1346 و اصلاحات بعدي اقدام قانوني لازم بعمل خواهد آمد.

اين مجوز صرفاً در خصوص فاكتور / فاکتورهای فوق الذكر صادر گرديده است.

 

                                         مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

                                        / معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ..

رونوشت :

 

گمرك ..

سلام عليكم

به پيوست فاكتور شماره . مورخ  .. ( با ثبت سفارش به شماره مورخ .) در خصوص. متعلق به .. تولید کارخانه ..کشور.. ارسال و به اطلاع مي‌رساند كه ترخيص كالاي فوق با تاريخ  توليد ، انقضاء . و سري ساخت و تجاری..  (درصورت وجود ) ، ضمن رعايت ساير شرايط و مقررات جاري كشور از نظر اين اداره كل بلامانع مي‌باشد.

                                        مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

                                       / معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .

رونوشت:

*******

صنایع وتولیدکنندگان

داروسازان و پزشکان

بیماران و مصرف کنندگان

توزیع کنندگان و واردکنندگان

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به سازمان دامپزشکی می باشد.


Design by PAP


ب خدا -رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ – سوره : الممتحنة آیه 4:پروردگارا ، ما در هر کار بر تو توکل می کنیم و از تو استعانت می جوییم که بازگشت همه ما بسوی توست

مهم : با توجه به راه اندازی سایتهای مشابه و کپی
غیر مجاز فایل های مرکز مشاوره بازرگانی و  فروش انها  ، به اطلاع می
رساند که اطلاعات این فایل ها قدیمی بوده و فاقد ارزش می باشد.

مراحل ثبت سفارش دارو


ساعات تماس14-8  و 2-17
پست الکترونیک dnkaroon1389@gmail.com
آدرس دفتر مرکزی – استان فارس – شیراز – بلوار گلستان
 صندوق پستی 7146713179 
  (1) اين شركت داراي هيچگونه نمايندگي نبوده و خدمات

مشاوره منحصرا از طريق سايت  شركت ارائه مي گردد

(2) مرکز مشاوره هیچ مسوولیتی در خصوص ارسال فایل از سایر سایتها که فایل های این مرکز را کپی و بفروش می رسانند ندارد

مهم : لطفا کلیه سئوالات و درخواست های خود را از طریق پیامک به شماره 9366421329 ارسال فرمایید تا سریعا پاسخ داده شود. ادرس مرکز مشاوره بازرگانی روی تلگرام  dnkaroon@
راهنمای کاربردی  فعالیت با کارت بازرگانی*  مرکز مشاوره بازرگانی ایران   با همکاری بیش از یکصد فعال تجاری در امر صادرات واردات سعی در افزایش اگاهی تجار و بازرگانان و علاقمندان به کسب و کار نموده است . **راهنمای فعالیت با کارت بازرگانی در واقع ناگفته های کارت بازرگانی است که معمولا سوء استفاده کنندگان از آنها تمایل به اظهار آن ندارند.در این راهنما می توانید به اطلاعات ذیل دست پیدا نمائید:

 

 

 1-تعریف کارت بازرگانی        
2- شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی و حقیقی در سال 97
3- کارت بازرگانی در کجا موارد استفاده قرار می گیرد؟

4- موارد مهم در  واگذاری کارت بازرگانی به دیگران ؟

5- موارد سوء استفاده از کارت بازرگانی  ؟

6- دولت چه عوارض و مالیاتهایی از کارت بازرگانی دریافت می کند؟

7- موارد ابطال اجباری کارت بازرگانی

8- چگونه می توانید کارت بازرگانی خود را ابطال یا تعلیق نمایید 
9- طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی 
1- چگونه بدون دریافت کارت بازرگانی کالا وارد نمائیم 
11- چگونگي ثبت درج فعاليت در كارت بازرگاني در هنگام اخذ كارت بازرگاني 
12- موضوعات مهم در استفاده از كارت بازرگاني ديگران براي واردات خودرو از خارج
مراحل ثبت سفارش دارو

13-مکانهای مراجعه برای دریافت مدارک کارت بازرگانیفایل های اضافه شده در سال 1397 : 

– فایل راهنمای ثبت اینترنتی کارت بازرگانی 
– فایل نحوه انتخاب رشته فعالیت در کارت بازرگانی 
– نمونه فرمهای تکمیل شده برای کارت بازرگانی 
– فایل نحوه اموزش و دوره کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی 

 
* مشاوره در هر صورت به نفع شماست . با مطالعه این راهنما زیان حاصل از تجارت را حداقل نمائید.

 
* مشاوره در هر صورت به نفع شماست . با مطالعه این راهنما زیان حاصل از تجارت را حداقل نمائید.

 
با مطالعه این راهنما می توانید از زیان میلیونها  تومان به خود جلوگیری نماید . تمامی نکات سوء استفاده از کارت بازرگانی را می توانید در این راهنما مشاهده نمائید.

 
با مطالعه این راهنما می توانید از زیان میلیونها  تومان به خود جلوگیری نماید . تمامی نکات سوء استفاده از کارت بازرگانی را می توانید در این راهنما مشاهده نمائید.

نحوه دریافت فایل راهنما

نحوه دریافت فایل راهنما1- فایل راهنمای دریافت کارت بازرگانی را می توان از طریق ( حداکثر 5 ساعت پس از ارسال اطلاعات پرداخت ) دریافت نمایید

1- فایل راهنمای دریافت کارت بازرگانی را می توان از طریق ( حداکثر 5 ساعت پس از ارسال اطلاعات پرداخت ) دریافت نمایید

2- هزینه ارسال راهنمای فعالیت با کارت بازرگانی + 3 ماه مشاوره رایگان و تعیین استاد مجازی برای انجام فعالیت از طریق 65 هزار تومان می باشد

2- هزینه ارسال راهنمای فعالیت با کارت بازرگانی + 3 ماه مشاوره رایگان و تعیین استاد مجازی برای انجام فعالیت از طریق 65 هزار تومان می باشد

3- برای دریافت فایل و پیوستهای ان باید انرا سفارش دهید لطفا اینجا را کلیک نمایید

3- برای دریافت فایل و پیوستهای ان باید انرا سفارش دهید لطفا اینجا را کلیک نمایید

* برای ارسال هر گونه مشاوره با شماره 9366421329 در ارتباط باشید

* برای ارسال هر گونه مشاوره با شماره 9366421329 در ارتباط باشید

  دریافت نظرات از طریق dnkaroon1389@gmail.com

  دریافت نظرات از طریق dnkaroon1389@gmail.comسئوالات کاربران:

سئوالات کاربران:

سئوال : آيا مي توان كارت بازرگاني را به ديگران فروخت ؟

پاسخ : فروش كارت بازرگاني به ديگران داراي منع قانوني است . ليكن افراد مي توانند با وكالت به شخصي ديگري فعاليت روي كارت بازرگاني را به ديگران منتقل نمايند . در هر صورت كالاهاي وارداتي ب صاحب كارت بازرگاني وارد مي شود و كليه عوارض و مالياتها ب صاحب كارت صادر مي شود .

سئوال : ایا افراد شخصی با کارت بازرگانی خود می توانند به هر میزان کالا وارد نمایند ؟

افراد شخصی می توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند ( دو شرط مهم 23 سال سن و معافیت دائم از خدمت ) . هیچ محدویتی برای واردات کالا برای افراد شخصی وجود ندارد.

سئوال : آيا مي توان كارت بازرگاني را به ديگران فروخت ؟

پاسخ : فروش كارت بازرگاني به ديگران داراي منع قانوني است . ليكن افراد مي توانند با وكالت به شخصي ديگري فعاليت روي كارت بازرگاني را به ديگران منتقل نمايند . در هر صورت كالاهاي وارداتي ب صاحب كارت بازرگاني وارد مي شود و كليه عوارض و مالياتها ب صاحب كارت صادر مي شود .

سئوال : ایا افراد شخصی با کارت بازرگانی خود می توانند به هر میزان کالا وارد نمایند ؟

افراد شخصی می توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند ( دو شرط مهم 23 سال سن و معافیت دائم از خدمت ) . هیچ محدویتی برای واردات کالا برای افراد شخصی وجود ندارد.سئوال : ایا برای صادرات و واردات باید کارت بازرگانی جداگانه دریافت نمود؟

سئوال : ایا برای صادرات و واردات باید کارت بازرگانی جداگانه دریافت نمود؟پاسخ : خیر – با کارت بازرگانی می تواند بصورت حدود صادرات و واردات انجام داد

پاسخ : خیر – با کارت بازرگانی می تواند بصورت حدود صادرات و واردات انجام دادسئوال : ایا کارت بازرگانی هر استان مربوط به گمرک همان است ؟

سئوال : ایا کارت بازرگانی هر استان مربوط به گمرک همان است ؟پاسخ : خیر : با کارت بازرگانی هر استان می توان در گمرکات همه شهرها به فعالیت صادرات و واردات پرداخت

پاسخ : خیر : با کارت بازرگانی هر استان می توان در گمرکات همه شهرها به فعالیت صادرات و واردات پرداختسئوال: ایا صادرات و واردات کالا مشمول مالیات است ؟

سئوال: ایا صادرات و واردات کالا مشمول مالیات است ؟پاسخ : صادرات کالا بصورت حدود از پرداخت هر گونه مالیات معاف است لیکن واردات کالا دارای مالیات به ازای هر دلار کارکرد است . قبل از هر گونه اقدام برای کار با کارت این راهنما را مطالعه نمایید

پاسخ : صادرات کالا بصورت حدود از پرداخت هر گونه مالیات معاف است لیکن واردات کالا دارای مالیات به ازای هر دلار کارکرد است . قبل از هر گونه اقدام برای کار با کارت این راهنما را مطالعه نمایید


راهنماي كاربردي صادرات و واردات كالا، دارو و تجهيزات پزشكي در سال 1397 + 3ماه مشاوره و پاسخ به سئوالاتوضعیت واردات تجهیزات پزشکی


1-سواوری بالای واردات تجهیزات پزشکی و لوازم جراحی با توجه به تعرفه پایین و تخصیص ارز دولتی

2- بازار مناسب مکمل های غذایی و سرنگ در داخل با توجه به کمبود تولید داخلی

3- عمده واردات از شکورهای فرانسه – ایتالیا – ترکیه – کره جنوبی و بوده است  

4- بازار مصرف تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در ایران بسیار بالا است لذا واردات ان دارای توجیه است


دستورالعمل راهنما برای واردات تجهیزات پزشکی


مرکز مشاوره بازرگانی ایران بعنوان تنها مركز ارائه كننده آموزشهاي كاربردي در حوزه تجارت در ايران براي افزايش آگاهي علاقمندان به واردت كالاي پزشكي راهنماي ” واردات كالا و تجهيزات پزشكي ” را بر اساس قوانين و مقررات سال 1397 تدوين نموده است: 

ويژگي هاي منحصربفرد راهنما :

– به روز سازي هر هفته يكبار ( تمامي كتب و فايل هاي روي وب سايتها بعلت تغيير قوانين معمولا قابل استفاده نيستند )

– تعیین مشاور گمرکی به مدت 3 ماه برای کاربران برای پاسخگویی 24 ساعته به سئوالات

– شيوه نو و جديد در تهيه منابع آموزشي همراه با مشاوره و ارتباط با كارشناس گمركي

سرفصل هاي راهنما :

– خلاصه فرايند صادرات و واردات كالاي پزشكي ( دريافت كارت بازرگاني – مراجعه به معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت براي آزاد بودن كالاي مورد نظر – دريافت ييش فاكتور يا پروفرما از فروشنده و. ) 

– خلاصه فرايند صادرات تجهيزات پزشكي از گمركات كشور در سال 1397


– ضوابط دريافت كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي 

– شرايط و ضوابط يك پروفرماي مورد قبول براي واردات تجهيزات پزشكي 

– فرايند اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش كالاي پزشكي از سازمان بازرگاني 

– ميزان تعرفه گمركي كالاي پزشكي در سال 97

– نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمركي كالاي پزشكي درگمرك بر اساس مقررات 97

– نحوه تخصيص ارز دولتي براي واردات كالاي پزشكي ( دولتي يا مبادله اي )

– مدارك و شرايط لازم براي ترخيص كالاي پزشكي از گمرك ( دريافت مجدد مجوز بهداشت و..)

– فهرست كالاهاي وارداتي پزشكي معاف از پرداخت ارزش افزوده در گمرك ( 9 درصد )

– نحوه تکمیل اظهاره گمرکی الکترونیکی در سال 1397 بر اساس اخرین تغییرات

فايل هاي پيوست براي تكميل اطلاعات واردات و صادرات  :

– ضوابط فعاليت و فروش – توزيع تجهيزات پزشكي در بازار داخلي 

– ضوابط تعيين ناظر فني براي واردات كالاي پزشكي توسط وارد كنده 

– ضوابط واردات كالاي پزشكي همراه مسافر در گمرك  

– آئين ه قانوني و مصوب فعاليتهاي مرتبط با فروش – واردات – عرضه تجهيزات پزشكي

– فهرست و ارزش كالاي پزشكي وارداتي از كشور انگلستان

– فهرست و ارزش كالاهاي پزشكي وارداتي از كشورهاي فرانسه – ايتاليا- امارات – تركيه 

– فهرست مورد نياز در گمرك براي صادرات و واردات


نحوه دریافت دستورالعمل راهنما و ارسال آن برای کاربران

1- ارسال اين مجموعه مي توانند از طريق ايميل ( روزانه )‌ به پست الکترونیک ارسال و یا از طريق پست پيشتاز بصورت سی دی ارسال گردد

2-هزينه ارسال فايل هاي مجموعه + 3 ماه مشاوره از طريق ايميل 48هزار تومان (‌روزانه ارسال مي شود )  و از طريق پست پيشتاز 49 هزار  تومان مي باشد

3- به محض دریافت این مجموعه یک مشاور گمرکی اختصاصی برای کاربران تعیین تا به تمامی سئوالات آنها روزانه پاسخ دهد

4- وارد کنندگان براي سفارش و  واريز وجه اينجا را كليك نمائيد
5-علاقمندان براي دريافت اين مجموعه مي توانند با ايميل dnkaroon1389@gmail.com 

و يا شماره 9366421329 در ارتباط باشند . ( ساعات تماس 14-8 و 2-16)

سئوالات كاربران :

سئوال : در سال 1397واردات تجهيزات پزشكي داراي توجيه اقتصادي است ؟

پاسخ :‌در سال 97دارو و تجهیزات پزشکی دارای کمترین تعرفه گمركي است (‌در حدود1 درصد ) البته براي واردات داروهاي كه توليد مشابه در داخل ندارند

واردات بسیاری از وسایل موبوط به آنژیوگرافی و. انواع چسب زخم و سوختگی دارای تعرفه زیر 15 درصد است ضمن انکه قانون مقررات واردات کالای پزشکی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نموده است . اینموضوع سواوری واردات در این بخش را دارای توجیه اقتصادی نموده است .


مهم : معرفی بازارهای صادراتی تجهیزات پزشکی : اطلاعات کامل خریداران خارجی


2- با توجه به كپي فايل هاي راهنماي مركز مشاوره در برخي از سايتها  به اطلاع مي رسانيم مركز مشاوره داراي هيچ نمايندگي نمي باشد . و با توجه به به روز رساني راهنماها در هر ماه ، كپي آن غير قايل استفاده بوده و شامل خدمات پشتيباني مشاوره اي نمي باشد


فهرست فایل های مربوط به ایجاد فرصتهای شغلی

کد 99 : مشاوره برای اشتغال بکار مشاغل ساختمانی در خارج از کشور : عمان – عراق – قطر – بحرین


کد 1 : برای مشاوره تلفنی با مشاوران سرمایه گذاری اینجا  را کلیک نمایید : تعیین زمان برای مشاوره تلفنی


كد 11 :  مجموعه كاربردي ” معرفي زمينه هاي اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي ” – معرفي بيش از 1 فرصت شغلي


كد 12 :  مجموعه كاربردي “‌معرفي زمينه هاي شغلي براي فارغ التحصيلان رشته هاي اقتصاد- مديريت – بيمه و..”


كد 13 :  بازاریابی برای خدمات بیمه ای و جذب مشتری ( 2 راهکار کلیدی برای افزایش فروش)

كد 14  :  معرفی 1 فرصت شغلی سوداور ( شرایط تاسیس و راه اندازی کافی نت- دفاتر خدمات ارتباطی – مدارس غیر انتفاعی و )

کد 15 : 33 نکته کاربردی برای خرید مسکن در شهرها  ( مجموعه ای از تجارب ، قوانین و مشاوره برای خرید مسکن )


 کد 16 : بانک اطلاعات شرکتهای تولیدی در ایران در سال 1397  : اطلاعات 2 واحد تولیدی در کشور


 کد 17 : معرفی 2 شرکت ساختمانی در کشورهای همجوار  : این اطلاعات برای تولید کنندگان تجهیزات و تاسیسات

ساختمانی بسیار ضروری است و می توانند صادرات قابل توجهی به انها داشته باشند

کد 18 : اطلاعات کامل صادرات 2 قلم کالای صادراتی ایران به 6 کشور جهان : با مطالعه این مجموعه می توانید به پتانسیل صادرات کالا به کشورهای مختلف پی ببرید


 
کد 19 :  مجموعه  کامل راهنمای حق العمل کاری و ترخیص کاری  گمرک – قوانین سال 97 :  3 سئوال تشریحی -11 تست  حق العمل کاری
کد 11 :  فهرست پیشنهادی 24 کالای وارداتی سوداور در سال 1397 : قبل از هر گونه واردات کالا این فهرست را مطالعه فرمائید

کد 111 :  مجموعه بانک اطلاعاتی 2 طرح توجیهی صنعتی و کشاورزی : این مجموعه شما را با اطلاعات هر طرح آشنا می نمایید
کد 112:  دوره آموزش مجازی کارافرینی ( از اموزش تا اجرا ) : برای اولین بار در ایران با معرفی طرحهای پیشنهادی و مشاوره در حین اجرا 

کد 113 : اموزشی کامل و عملی برای کارشناسان بازرگانی خارجی واحدهای تولیدی و تجاری : اطلاعات کامل

 کد 114 : معرفی شرکتهای تولیدی و بازرگانی در ایران : تولید کنندگان و خریداران کالا در ایران
کد 115 : بانک اطلاعاتی صادر کنندگان ایرانی در کالاهای مختلف : صادر کننده نمونه – شرکتهای حمل و نقل و

کد 116 : مراحل گام به گام شناسایی مشتریان خارجی و عقد قرارداد با انها : اطلاعات لازم برای شناسایی مشتری

کد 117 : نکات کلیدی برای افزایش فروش : دستورالعمل افزایش فروش

کد 118 : راهنمای کامل اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی و واردات محصولات انها به ایران در سال 1397


کد 119:  دستورالعمل اجرایی و کاربردی راه اندازی و مدیریت واحد تولیدی : دستورالعمل طلایی برای جلوگیری از زیان تولید


کد 12 : دستورالعمل تخصصی و اجرایی صادرات زعفران در سال 1397 : همه اطلاعات صادرات زعفران


کد 121 : اطلاعات 1 تاجر و بازرگانان خریدار فرش دستباف در ایران : در سال 1397


کد 122 : 1 واژه کاربردی در بازرگانی خارجی ( 1397) : بر اساس قوانین سال1397


کد 123: راهنمای جامع واردات کامیون در سال 1397 : اطلاعات فروشندگان در امارات و محاسبات گمرکی


کد 124 : اطلاعات 2 وارد کننده کالا در ایران :  وارد کننده گوشت – وارد کننده چوب و..


فهرست فایل های مربوط به آموزش صادرات و واردات

کد 2 :  مهم : در صورتي كه براي اولين بار در نظر داريد وارد كار صادرات شويد  بهتر است در طرح ” تربيت 1 صادر كننده موفق- همراه با استاد مجازی ” ثبت نمائيد )  – دوره 31  از 23  دی ماه   1397 شروع می شود – ثبت : کلمه صادر کننده موفق را به شماره 9366421329 پیامک نمایید

كد 21 :  راهنمای فعالیت با کارت بازرگانی ( نکات مهم در کار با کارت بازرگانی و واگذاری آن ) + 3 ماه مشاوره روزانه

كد 22  : راهنمای کاربردی و عملی صادرات کالا در سال 1397- مقدماتی + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات + تعیین استاد مجازی دوره
 

كد 23   :  راهنمای کاربردی صادرات کالا – پیشرفته  + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات

كد 24   :    راهنمای کاربردی  انجام مراحل عملی واردات یک کالا- مقدماتی + استاد مجازی دوره  در سال 1397  – اطلاعات کاملی در خصوص فرایند فرایند و نکات مهم آن + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات

كد 25   :   راهنمای کاربردی واردات کالا از خارج – پیشرفته + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات ( نکات مهم برای سوداوری هر چه در واردات )

كد 26   :   بسته جامع و کاربردی آموزش صادرات و واردات کالا  97- + 3 ماه مشاوره رايگان و تعیین استاد مجازی گمرکی  و پاسخ به سئوالات (با مطالعه این بسته در کمترین زمان ممکن به صادرات و واردات کالا اقدام نمائید

كد 27   :    راهنمای واردات خودرو بصورت اجرایی –  3ماه مشاوره رايگان و پاسخ به سئوالات

كد 28   :   راهنمای کاربردی واردات کالا از کشور ترکیه ( تعرفه واردات – شرایط اخذ مجوز و.) + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات

كد 29   :   راهنمای کاربردی واردات پارچه و پوشاک از خارج ( فروشندگان کالا – شرایط اخذ مجوز و.) + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات

كد 21   :   راهنمای کامل تجارت با کشور چین در سال 218 ( صادرات – واردات – مشخصات فروشندگان کالا )

کد 211    :  مجموعه طلایی و کاربردی ” راهنمای کاربردی و عملی ترخیص کالا از گمرک + استاد مجازی گمرکی در سال 1397″  براساس آخرین تغییرات تجاری
کد 212     :  مجموعه راهنمای عملی و کاربردی  مکاتبات بازرگانی خارجی ( صادرات – واردات)  ”  

کد 213     :  مجموعه اطلاعات کاربردی بازاریابی کویت ( شرکتهای تجاری کویت ، راههای نفوذ در بازار کویت ، راههای صادرات ابمعدنی و..)

كد 214   :   مجموعه كاربردي ” دستورالعمل كاربردي ورود يك شركت به بازار جهاني ” ( قدم  به قدم براي صادرات كالا )

كد 215   :  راهنماي جامع و عملي واردات كالا ،‌دارو  و ‌تجهيزات پزشكي در سال 1397 ” ( مجموعه اي كامل و كاربردي)

كد 216  :  مجموعه طلايي ” بانك اطلاعاتي خريداران كالاهاي ايراني  کشورهای اسیای میانه ” شامل آدرس صادركنندگان و وارد كنندگان ، ايميل ، وب سايت تجار در بيش از ده كشور 

كد 217 :  راهنماي كامل واردات قطعات رايانه وشبكه در سال 1397 ”  اين مجموعه تمام اطلاعات لازم در خصوص واردات محصولات مرتبط با رايانه را در اختيار علاقمندان قرار مي دهد. 

كد 218 : دستورالعمل كاربردي براي اجراي بره تبليغاتي شركتهاي توليدي و تجاري . ( مجموعه اي كاربردي براي اجراي شروع بره تبليغاتي موثر براي افروش فروش )

كد 219 : مجموعه طلايي “‌ شرايط و ضوابط صدور 2 كالاي مهم صادراتي كشور 1397 ” – نقشه راه صادرات براي صادر كنندگان

کد 22 : مجموعه کامل راهنمای صادرات خرما در سال 1397 ( تمامی اطلاعات لازم برای صادرات خرما ) – خريداران خرما ايراني

کد 221 :  مجموعه طلایی ” 5 شرکت وارد کننده کالا در کشورهای حاشیه خلیج فارس ”

كد 222 : مجموعه اطلاعات2شركت توليدي و فروشنده قطعات يدكي در كشور چين و امارات و تركيه   ,:

كد 223 : بانك اطلاعاتي 2 شركت فروشنده و صادر كننده معتبر كره جنوبي 218 : (‌ايميل – تلفن – سايت – نمابر و) 

كد 224 : راهنماي كاربردي و عملي صادرات گياهان دارويي در سال 1397 ” مجموعه اي كامل براي صادر كنندگان 

کد 225 : معرفی بیش از 1 وارد کننده و خریدار میوه ایرانی در سال 1397 : خریداران آب میوه – سیب – انار – و..

كد 226 : معرفي شركتهاي توليدي و فروشنده كاغذ رول و a4 در كشورهاي مختلف : شركتهاي معتبر

كد 227 : معرفي بيش از 2 شركت خريدار زعفران ايران در كشورهاي مختلف : امارات – هندوستان – چين – اسپانيا و..


كد 228 : مجموعه طلايي و بي نظير 5 شركت صاحب در امر خريد معدني در كشورهاي مختلف : اطلاعات كامل شركتهاي خريدار ( گروه کالایی سیمان – قیر – سنگ مس – سنگ گچ و گچ پاکتی – سرب – گوگرد- حلال کننده و تینر – سنگ مرمر – سنگ آهن و..)
 

 

كد 229 : مجموعه اطلاعات شركتهاي خريدار خشكبار در كشورهاي مختلف : گردو ، پسته – بادام – كشمش و..

 

كد 23 : مجموعه اطلاعات خريداران و توليد كنندگان محصولات شيميايي در ديگر كشورها : 3 شركت معتبر توليدي

 کد 231 :  مجموعه اطلاعات بیش از 2 خریدار رب گوجه در کشورهای مختلف بخصوص حاشیه خلیج فارس :

 

کد 232 : مجموعه اطلاعات شرکتهای خریدار و فروشنده کودهای ارگانیک و کمپوست در بازارهای خارجی :

 

کد 233 : قوی ترین و کاملترین اطلاعات خریداران فرش ایرانی در کشورهای مختلف 218 :

 

کد 234 : مجموعه اطلاعات 5 وارد کننده ظروف یکبار در سال 218 : کشور افغانستان – عراق – ازبکستان و

 کد 235 : مجموعه وارد کنندگان سنگهای قیمتی ( عقیق/ فیروزه و ) در کشورهای مختلف

کد 236 : مجموعه راهنمای عملی صادرات کاشی و سرامیک به همراه معرفی خریداران خارجی : سال 1397

كد 237 : مجموعه كامل تاجر و بازرگانان وارد كننده كالا در كشور عراق : 5 شركت خريدار مواد غذايي و مصالح ساختماني و

کد 238 : فایل اطلاعاتی خریداران مواد غذایی در 12 کشور همجوار : 4 شرکت با سابقه در خرید مواد غذایی

کد 239 :  معرفی بیش از 15 خریدار عسل در کشورهای مختلف در 218 : به همراه مشاوره شش ماه روزانه در حین انجام کار

كد 24 : مجموعه اطلاعات خريداران روغن خام و كاركرده وضايعاتي در كشورهاي خارجي 218 : عراق- امارات – تركيه – چين و..

كد 241 :  مجموعه اطلاعات كامل بازاريابي كشور امارات (‌معرفي 2 فروشنده و خريدار بزرگ امارات )‌ در سال 215

کد 242 : راهنمای عملی واردات تجهیزات ورزشی در سال 97 :  فروشندگان عمده در کشورهای چین – کره و..

 کد 243 : راهنمای کامل و عملی صادرات گل ایران به بازارهای خارجی : اطلاعات 1 وارد کننده معتبر

 

کد 244 : راهنمای تخصصی و کاربردی واردات قطعات یدکی اصلی خودرو : کاملا عملی و به روز

 

کد 245 : معرفی یکصد وارد کننده علوفه و یونجه در کشورهای همجوار : در 1 کشور عراق – کویت – امارات -و..

کد 246 : معرفی اطلاعات 1 شرکت تولیدی ، وارد کننده در کشور افغانستان در سال 218 :  این مجموعه یک فرصت تجاری محسوب می شود

 

كد 247 : معرفي بازارهاي صادراتي ماهي و ميگو در 2 كشور جهان : 3 شركت بزرگ  د بازارهاي هدف

کد 248 : معرفی 1 شرکت وارد کننده باسابقه در زمینه  انواع شیشه ساختمانی در 2 کشور :   

کد 249 : راهنمای عملی واردات نهاده های دامی ( کنجاله سویا – ذرت دامی – جو و.) : و معرفی 5 فرونشده خارجی

 

کد 25 : معرفی 2 خریدار  گوشت و مرغ در کشورهای حاشیه خلیج فارس : امارات – بحرین – قطر – عربستان و

کد 251 : مجموعه طلایی اطلاعات بیش از 2 شرکت با سابقه در خرید پوست – سالامبور و پشم در 15 کشور جهان : فرصتی برای افزایش صادرات

كد 252 : مجموعه راهنماي بازارهاي صادراتي مصنوعات چوبي : اطلاعات 1 فروشگاه – وارد كننده ميز – مبلمان و.

 کد 253 : معرفی 11 خریدار دام زنده در کشورهای حاشیه خلیج فارس : کشورهای کویت – عراق – بحرین – قطر – عربستان و..

كد 254 : معرفي خریداران خارجی لوله و تجهيزات و اتصالات ابرساني و گاز و كشاورزي : اطلاعات در 1 كشور همجوار

کد 255 : معرفی خریداران خوراک آبزیان در بازارهای هدف خارجی : ترکیه – تایلند – چین – هندوستان – اسپانیا – امارات – و

كد 256 : راهنماي كاربردي و عملي شركت در نمايشگاههاي بين المللي خارجي : جهت استفاده حداكثري از ان

کد 257 : معرفی 1 وارد کننده خارجی رزین های صنعتی در کشورهای مختلف : اطلاعات شرکتهای بزرگ در سال 217

کد 258 : معرفی بازارهای صادراتی مواد شوینده و ضدعفونی کننده ها در 1 کشور همجوار :  فرصت طلایی برای صادرات مواد شوینده
 

کد 259 : معرفی 6 خریدار خارجی محصول گوگرد در بازار جهانی در سال 218 : اطلاعات کامل شرکتهای وارداتی
 

کد 26 : معرفی بازارهای صادراتی پلی استر : معرفی 1 وارد کننده در 15 کشور مهم وارد کننده در سال 218

کد 261 : راهنمای جامع واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در سال 97 :  بههمراه معرفی فروشندگان کالای برندار

کد 262 : معرفی بازارهای صادراتی لوازم اشپزخانه و 1 خریدار در کشورهای همجوار : کویت  امارات- بحرین – قطر و..

کد 263 : معرفی 1 وارد کننده اب معدنی در کشورهای امارات – عراق – افغانستان – بحرین – قطر و.. : اطلاعات کامل شرکتها در سال 218

 

کد 264 :  معرفی خریداران خارجی پوشاک ایرانی : درکشورهای کویت – افغانستان – اذربایجان- ترکمستان – قزاقستان- ارمنستان – بحرین – عراق

 

کد 265 : اطلاعات خریداران خارجی تجهیزات و کالای پزشکی ساخت ایران :  اطلاعات طلایی وارد کنندگان خارجی

 

کد 266 : اطلاعات 1 شرکت خدمات کشاورزی در کشورهای همجوار : جهت فروش تجهیزات و ماشین الات کشاورزی – ارائه خدمات گلخانه ای به انها و

 

 
 

281 : معرفی خریداران مصنوعات چرمی ایرانی در کشورهای خارجی : هندوستان – ترکیه – کشورهای حاشیه خلیج فارس

فهرست فایل های مربوط به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف

31   :   راهنمای سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال 1397- اطلاعات کامل در خصوص سرمایه گذاری ( اخذ مجوز – تسهیلات بانکی و.)

32   :  راهنمای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سال 1397

33   :  راهنمای سرمایه گذاری در بخش بازرگانی در سال 1397

34   :   نکات کلیدی در افزایش فروش اینترنتی – با مطالعه این راهنما از طریق اینترنت کسب درآمد نمائید

35  :  معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ( شرایط اخذ مجوز  طرحهای سرمایه گذاری و طرحهای توجیهی و..)

كد  36 :  معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (اولویتهای سرمایه گذاری در 25 استان و 8 طرح توجیهی و..)

كد 37 :   مجموعه راهنمای کامل اخذ مجوز تاسیس از سازمان صنعت، معدن در سال 1397 ( اطلاعات کاملی در خصوص صدور مجوز ، تسهیلات ، زمین و..)

كد 38  :  راهنمای فرصتهاي  شغلی برای دیپلمه ها و فارغ الحتصيلان رشته هاي فني و حرفه اي  

كد 39  :  مجموعه راهنمای کاربردی مشاوره صنعتی به واحدهای تولیدی ( پاسخ به 2 سئوال اساسی ) بیشتر

كد 31  :  مجموعه راهنمای “راهکارهای کاربردی برای حل مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ”  

كد 311  :  مجموعه راهنمای ” راهنمای سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری در سال 1397 ” (مجتمع رفاهی بین راهی و..)

كد 312   :  مجموعه طلایی ”  معرفی 46 طرح و پرو‍ژه  اقتصادی سوداور برای سرمایه گذاران در سال 1397 به همراه شرایط تاسیس ” انتخاب از ميان 1 شركت توسط كارشناسان

كد 313   :  مجموعه کاربردی و جامع ” راهنمای سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی در سال 1397 ” بلوک سیمانی – سرامیک و آجر

كد 314   :   مجموعه کامل ” راهکارهای افزایش فروش در واحدهای تولیدی ” ( مجموعه ای از تجارب تولید کنندگان موفق و ده ها کتب بازاریابی )  اطلاعات بیشتر

كد 315   :  مجموعه بی نظیر و کاربردی ” چگونه محصولات واحد تولیدی خود را به خارج صادر نمائیم ”  

كد 316   :  مجموعه کاربردی ” راهنمای کامل و کاربردی خرید و فروش سهام در بازار بورس ” – مجموعه ای کامل برای تمامی علاقمندان

كد 317  :  مجموعه کامل ” راهنمای کاربردی و جامع تاسیس یک شرکت تولیدی و تجاری در سال 1397 ” 

كد 318   :   مجموعه کاربردی و تخصصی ” اموزش کاربردی برای بازاریابان ”  اطلاعات جامعی برای یادگیری بازاریابی برای کالاها و خدمات – این اطلاعات شما را به یک بازاریاب حرفه ای تبدیل می کند – برگرفته از 2 مقاله داخلی و خارجی – تنها جزوه آموزشی کاربردی در خصوص آموزش بازاریاب در کشور

كد 319   :  مجموعه کامل ” راهنمای اخذ مجوز تاسیس طرحهای کشاورزی در سال 1397″ – تسهیلات بانکی – فرایندها – و

كد 32   :  مجموعه ” توصيه هاي حقوقي براي خريد شركتهاي نيمه فعال و راكد ” ( در اين مجموعه 2 مشاوره حقوقي براي اينكار ارائه شده است)

کد 321   :  دستور العمل کاربردی برای انتخاب یک طرح سرمایه گذاری در سال 1397 : این دستورالعمل معیارهای لازم برای انتخاب یک طرح سرمایه گذاری را به شما نشان می دهد .

كد 322 : مجموعه كامل ” راهنماي جامع و كامل سرمايه گذاري در صنايع پزشكي ” فرصتي منحصربفرد براي سرمايه گذاران

كد 323 : روشهاي مديريت موفق فروشگاه با هدف افزايش فروش : مجموعه اي كاربردي و عملي براي مديران فروشگاهها

کد 324 : راهنمای جامع و کامل بهره برداری از معدن و پروانه اکتشاف و بهره برداری در سال 1397 : صفر تا 1  فعالیت 

 

کد 325 :  دستورالعمل  راهکارهای افزایش فروش در مشاغل خدماتی : 1 دستورالعمل کاربردی برای افزایش فروش در مشاغل خدماتی

کد 326 : اطلاعات 5 طرح اولویت دار بخش صنایع کشاورزی و غذایی در سال 1397 : مجموعه مناسبی برای سرمایه گذاران

فایل های مربوط به فروش کالاهاکد 4 : اطلاعات شرکتهای بسته بندی خرما در ایران ( 2 شرکت بسته بندی خرما ) : جهت فروش محصول خرمای کشاورزان

کد 41 : اطلاعات 23 شرکت بسته بندی خشکبار ( پسته – بادام – گردو و..) : جه فروش محصول خام خشکبار کشاورزان و واسطه ها

کد 42 : اطلاعات 3 شرکت بسته بندی زعفران در ایران : جهت فروش محصولات زعفران کشاورزان و واسطه ها

دانشجویان عزیز برای کار دانشجویی اینجا را کلیک نمائید ( معرفی مشاغل در زمان دانشجویی) 

مهم : طرح کلینک صنعتی و تجاری ( نسخه های شفابخش ) : ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی واشتغال زایی – اطلاعات بيشتر

خدمات جدید : ارائه مشاوره تلفنی به سرمایه گذاران طرحهای اشتغال زایی

مهم : دوره مجازی تربیت مدیر موفق واحدهای تولیدی و صنعتی  در ایران :

 

*** معرفی شرکتهای تولیدی و تجاری در ایران : درج اطلاعات شرکتهای تولیدی و تجاری در ایران در جهت معرفی محصولات

** راهنماي سرمايه گذاري براي ايرانيان مقيم خارج از كشور – براي اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نمائيد

** اطلاع رسانی سریع بخشه های صادرات و واردات در سال 1397* برای اطلاع از پایان ه های تجارت الکترونیک اینجا را کلیک نمایید


شماره تماس با مدير  روابط عمومی سایت ( ساعت 14-8) ( 2-17)

ارتباط از طریق dnkaroon1389@gmail.com

 

 ارتباط مستقیم با مشاوران بازرگانی 9366421329 

داروهای وارداتی باید مطابق با پرونده ثبت دارو از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند ، در گمرک جهت ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی پروفرمای آن را با پروانه ساخت دارو تطابق می دهند و مجوز ورود دارو و مواد اولیه دارویی را باید ترخیص کار بگیرد. گروه بازرگانی ابراهیمی تعرفه دارو ها را با استعلام از گمرکات توسط پرسنل کارآزموده کسب می کند و در کوتاه ترین زمان محمولهشما را ترخیص می کند.

در سال گذشته اظهار کالا جهت اخذ مجوز ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی به شکل الکترونیک توسط گروه بازرگانی ابراهیمی با حداقل اسناد انجام می شد. و طبق توافق گمرک ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی بدون مراجعه به معاونت دارو یک روزه به شکل الکترونیک انجام می شد.

از آنجا که با همکاری گمرک کالاهایی که برای ترخیصشان فوریت وجود دارد نباید بیش از یک روز در گمرک بمانند ،ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی جز این فوریت ها محسوب می گردد، ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی خود را یک روزه گروه بازرگانی ابراهیمی انجام میدهد.

گروه بازرگانی ابراهیمی برای ترخیص بیش از 9% دارو و مواد اولیه دارویی ارز مرجع دریافت می کند

طرح معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی برای مواد اولیه دارویی ارائه گردیده است.مراحل ثبت سفارش دارو

گروه بازرگانی ابراهیمی ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور

به خبره ی ما بپیوندید تا از آخرین اخبار ما مطلع باشید!

شرکت بازرگانی ابراهيمی ترخیص کار و حق العملکار رسمی گمرک ایران به شماره پروانه 32982، با بيش از 1 سال سابقه ترخیص کاری تاکنون برای بیش از 1 شرکت بزرگ امور ترخیص کالا را انجام داده است.و همکاری متداوم نیز دارد.

آدرس : تهران – میدان فاطمی – ابتدای خیابان گم – کوچه جهان مهر – پلاک 5 – طبقه 4 – واحد 12

© 218  All Rights Reserved by irclearance.com

آدرس: تهران، خيابان خالد اسلامبولي (وزرا)، روبروي خيابان بيست و يکم، پلاک 82، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

شماره هاي تماس: 1866 , 8872381 , 8872384 , 8872385

شماره فکس: 8872461

ايميل: info [at sign] tccim [dot] ir

کليه حقوق مادي و معنوي اين پرتال متعلق به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران مي باشد.

“)

}, 5)

})

“)

iframe.onload {
ga(‘send’, ‘event’, ‘top_content_region’, ‘iframe_onload’, ‘yektanetAd’, Date.now – s)
}

}, 5)

})

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با بیان اینکه ثبت سفارش واردات دارو، مکمل های غذایی و شیر خشک الکترونیکی شده است، گفت: با این اقدام فرایند واردات این اقلام از یک هفته به یک روز کاهش یافت. ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، “ادامه خبر” را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بدانید )

مراحل ثبت سفارش دارو

معدنی باید با استعلام سازمان میراث فرهنگی باشد. وی ادامه داد: این مجوز قبل از ثبت ملی قلعه در سال 92 صادرشده و بعد از به خطر افتادن قلعه، این بنا در لیست آثار تاریخی قرارگرفته است و باید مطابق مقررات از تخریب این بنا جلوگیری شود. این فعال میراث فرهنگی افزود: این قلعه از دو قلعه بزرگ و کوچک شکل گرفته است که قلعه کوچک تر نقش محافظ قلعه بزرگ را دارد که بخش های قابل توجهی از آن

دارای مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سازمان قرنطینه می باشند، امکان پذیر نخواهد بود. به نظر می رسد این مجوز ورود میوه های گرمسیری نیز با اصل هشدارهای رهبر انقلاب مبنی بر لزوم جلوگیری از ورود میوه های خارجی به کشور، همخوانی نداشته باشد و مشخص نیست تداوم ورود چنین محصولاتی با چه منطقی برقرار است. در عین حال، گمرک اعلام کرده است که جهت انجام تشریفات گمرکی مربوطه، الزاما فهرست کل بار (مانیفست)، باره و گواهی قرنطینه کشور مبدا ارائه شده و به ضمیمه اظهاره ها قابل رویت باشد.

، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، نقش ناسب بازارهای مالی، نقش ناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، مشکلات نظام مالیاتی، فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین ناسب صادرات و واردات و از اصلی ترین موانع تولید به شمار می آیند. دولت همواره ناتوان از فشار روی ذی نفع های پرقدرت این نوع از موانع تولید بوده است. دولت، در عوض، همه فشار را روی جایی می گذارد که با هیچ مقاومت

دوستان و تجار خوب خواند. گفته می شود این فرد مدت زمان کوتاهی در بازداشت بوده و آزاد شده است. ح. ش. م: نخستین فرد بازداشتی پس از بابک زنجانی، از دستیاران اصلی وی که رسیدگی به امور مربوط به پروژه های کیش را برعهده داشته است. او کمتر از یک هفته پس از دستگیری رئیسش در دفتر کار خود بازداشت شد. حکم اعدام متهمان نفتی روز 11 مهر سال جاری محاکمه بابک زنجانی، مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی

رسمی وارد کشور شده است اما طبق آمار سازمان تجارت جهانی این رقم چیزی حدود 492 میلیون دلار است. لشگری درباره تفاوت بین آمار گمرک ایران و آمارهای بین المللی خاطر نشان کرد: طبق این آمارها 72 برابر واردات رسمی کفش به ایران قاچاق این کالا به کشور صورت گرفته است که آمار نگران کننده ای محسوب می شود. وی بیان داشت: اگر حجم بازار کفش ایران را از نظر ارزشی حدود 2 میلیارد دلار در نظر بگیریم. طبق این اعداد

ثابت در مراکز سیار مبادی ورودی و خروجی تهران به صورت روزانه در چادرهایی که پیش بینی شده است، توزیع می شود. منصوری تاکید کرد: اداره کل بازرسی اصناف، اداره کل تعزیرات، سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بر چگونگی عرضه و فروش میوه در مراکز نظارت دارند تا از لحاظ قیمت و کیفیت تخلفی صورت نگیرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: میوه شب عید علاوه بر میادین میوه و تره بار در بیش از 1

بازار تهران و بر اساس شناسایی هایی که انجام داده بودیم 13 دستفروش شناسایی شده بودند. پس از آنکه طرح گذاشتیم و بنز زدیم که به دستفروشان در 17شهریور و باب همایون جا داده خواهد شد و فراخوان دادیم که ثبت کنند، از این 13 نفر کمتر از 27 نفر مراجعه کردند؛ تعدادی زن میانسال، چند پیرمرد و چند نفر از مردان میانسال یا برخی از کارمندان که بعداز ظهرها برای تامین مخارج دستفروشی می کردند. اما سوال اینجاست

شهروندی به شهروندان منطقه اروند گفت: اگر مردم آبادان و خرمشهر کارت شهروندی منطقه را دریافت کنند، می توانند در واردات و صادرات به صورت شخصی عمل کنند و به طور مثال هر شخص می تواند سالی یک خودرو وارد کند و نیازی به احراز هویت ندارد و این واردات با کارت ملی هوشمند صورت پذیر نیست و صرفا افرادی که در منطقه هستند و کارت هوشمند شهروندی دارند، از این مزایا برخوردارند؛ مزیت های دیگر کارت شهروندی به تدریج

به گزارش ماین نیوز، با وجود این اوصاف افزایش تعرفه واردات فولاد راهکاری است که در شرایط فعلی می تواند تاحدودی جو حاکم بر صنعت فولاد کشور را آرام کند. از سوی دیگر میزان افزایش نرخ این تعرفه نیز از کارشناسان فولاد نکته بسیار مهمی است و به گفته آنها تعیین نرخ تعرفه باید به صورت منطقی انجام شود. افزایش تعرفه فولاد تا پایان سال رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و

عنوانی مشابه “خلاقیت و مهربانی” با مشارکت و همفکری دفتر رهبری و مجلس شورا و قوه قضاییه * در صورت عدم موفقیت در اجماع تصمیم گیرندگان برای ایجاد سازمان مذکور، ایجاد معاونتی در حوزه نهاد ریاست جمهوری با آن عنوان یا طرح ایجاد وزارتی با عنوان”خلاقیت ومهربانی” 2• تشویق وزارت علوم و آموزش و پرورش برای راه اندازی مدارس و دانشگاه های مهربانی جهت آموزش “مهربانی های کوچک” و بزرگ به آینده سازان

، فناوری هراس هستند. نظر شما در این رابطه چیست؟ دقیقاً همین طور است؛ ما معتقدیم کارها باید بر اساس قانون و مقررات و با کسب مجوزهای لازم باشد. وقتی معاون سازمان غذا و دارو رسماً اعلام می کند که برای تجاری سازی برنج تراریخته مجوزی نداده اند، ما با توسعه تا رفع ابهامات موجود مخافیم. به دلیل این مخالفت به ما فناوری هراس می گویند! من این قدر این عبارات را شنیده ام که دیگر برایم مهم نیست

ممانعت های محلی دانسته و معتقد است که این اتفاقات به شکل خودجوش نبوده و از سوی برخی سازمان ها انجام می شود، این در حالی است که معدنکار رعایت ملاحظات زیست محیطی را در بره های خود قرار داده تا کمترین تخریب متوجه محیط زیست شود. وی در ادامه از اقدامات انجام شده درباره بدهی معدنکاران سخن گفت و تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد تقسیط 3 ساله بدهی معدنکاران را به وزارت امور اقتصادی

منظور در این زمینه گفتگویی، با معاون درآمد مالیاتی مرکز استان همدان و رابط پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان با سازمان امور مالیاتی کشور، انجام دادیم. نافع: مقداری راجع به تاریخچه پولشویی و علت یدن این اسم برای این عمل توضیح دهید؟ شیرویه جعفری نسب: اولین بار موضوع پولشویی همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی مدنظر متفکران اقتصادی، سیاسی قرار گرفت و در حقیقت روند

از آن انجام داد، در آن صورت حتم دارم رئیس دولت یازدهم ولو به تلویح در مقام دفاع از اصحاب فتنه بلند نمی شدند، آن هم دو بار ظرف تنها دو روز آقای روحانی خود بهتر از همه می دانند که حصر دو تن از مردان فتنه یا ممنوع التصویری آن دیگری، عکس العمل ملایم- البته به جد معتقدم بیش از حد ملایم- نظام بود به آن همه عمل بر مدار فتنه و اساساً این عکس العمل انجام شد که بنا به هر دلیل بر عدالت و قانون

آمریکایی با اصالتی روسی (خانواده میری لاشویلی) در راستای توسعه نرم افزارهاست که مسئولیت ساخت و مدیریت تلگرام را به عهده داشته و دارد. همچنین سایت و نشریه مشهور اقتصادی فوربز (Forbes) که متعلق به خانواده یهودی – آمریکایی اصالتاً اسکاتلندی تبار فوربز بوده و دفتر آن در نیویورک مستقر است و جزء موثرترین نشریه های اقتصادی دنیا محسوب می گردد در بخش روسی خود با اشاره به اینکه نرم افزار تلگرام متعلق

مجلس نهم کار خود را زمانی آغاز کرد که حدود 9 ماه از ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می گذشت. مهدی غضنفری – وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوم محمود احمدی نژاد – بود که همزمان با مجلس نهم نیز تا پایان دولت فعالیت می کرد. وی در سال 1388 و توسط محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت بازگانی به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز 12 شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا به عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم انتخاب شد. غضنفری بعد از ادغام دو وزارتخانه ب

فعالیت های جدی را دنبال کرده است. بخشی که به گفته مشاور و معاونان سازمان محیط زیست در این نشست، روی کمک هایش از دولت می شود حساب کرد. معصومه ابتکار نگاه فعالان اتاق به مسئله محیط زیست و آب را قابل تقدیر دانست و گفت: آب برای ما هم اکنون پر اهمیت تر از نفت و سوخت های فسیلی و حساس ترین مسئله ماست و از آنجا که برای حل بحران آب، واردات آب مجازی را در بره داریم اتاق ایران امید ما برای

پرونده فساد نفتی هر سه در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. به گزارش ایران ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز گذشته در نود و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار ایران مبنی بر اینکه دادگاه درخصوص پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر فساد نفتی چه تصمیمی گرفته و در صورت صدور حکم آیا احکام به متهمان ابلاغ شده است، اظهار کرد: دادگاه بدوی پس از

کاروان آفتاب در مشهد، ایجاد هویت مستقل برای انتشارات بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و خبرگزاری فرهنگ رضوی پس از طی مراحل قانونی ثبت شرکت ها، مورد تصویب قرار گرفت. هم چنین حیدری مدیر کل امور حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاهرخی مسئول حسابرسی بنیاد و دکتر محمود واعظی مشاور وریژه رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست به ارائه دیدگاههای خود پرداختند. /112137

اقتصادی گفت وگو کرد. این دیدار روز گذشته در حاشیه پنجمین اجلاس فوق العاده سران سازمان همکاری اسلامی در جاکارتا پایتخت اندونزی انجام شد و رایزنی هایی در خصوص راه های توسعه همکاری ها به ویژه همکاری های اقتصادی انجام شد. ‘محمدجواد ظریف’ و ‘عنیفه امان’ وزیران امور خارجه ایران و مالزی در این دیدار همچنین درباره مشکلات جهان اسلام و مسائل منطقه ای مورد اهتمام گفت وگو و رایزنی کردند.

ملی استاندارد الزامی است، رعایت شود و به اطلاع پژو برسد که باید تمام این مقررات را رعایت کند. قرار است کارگروهی بین بخشی میان سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت معدن و تجارت، ایران خودرو و پژو تشکیل شود تا کیفیت و استانداردهای خودروهای جدید به دقت مورد کنترل قرار گیرد.

سازمان توسعه تجارت ایران در بخشه ای که به کلیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ کرده، آورده است که از تاریخ ابلاغ، اختصاص ارز مبادله ای به هر میزان به منظور واردات تعرفه های مذکور ممنوع است. بر این اساس میزان تعرفه چهار دسته از اقلام فولادی اعلام شده به ترتیب شامل میله های گرم نوردشده، بصورت طومارهای نظم پیچیده شده با تعرفه 1 درصد، مفتول از فولاد فنری کرم سیلیکون با

پژو برسد که این شرکت باید تمام این مقررات را رعایت کند . وی ادامه داد: قرار است کارگروهی بین بخشی میان سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت معدن و تجارت، ایران خودرو و پژو تشکیل شود تا کیفیت و استانداردهای خودروهای جدید به دقت مورد کنترل قرار گیرد . رییس سازمان ملی استاندارد از ورود این سازمان در جایگاه نظارتی به قراردادهای خارجی خبر داد و اعلام کرد: گزارش پایش کیفیت بنزین با نمونه برداری از

به آن ها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (1%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به وراث 4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به وراث 5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل (5/1) برابر نرخ های مذکور در ماده (59) قانون مالیات ها به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز

قیمومیتش از پدرش گرفته شود. در پاسخ به این شکایت، پدر وی شکایت دیگری مبنی بر نافرمانی سمر به دادگاه ارائه داد. این شکایت پدر منجر به بازداشت و زندانی شدن سمر در روز جلسه محاکمه و رسیدگی به شکایتش از پدرش شد. سر انجام سمر، بی آن که محاکمه ای در کار باشد، در اکتبر 21 از زندان آزاد شد. دلیل این آزادی کارزاری بین المللی بود که توسط مدافعان حقوق بشر در عربستان و سایر کشورها در حمایت از وی به راه افتاده

نیز سپاسگزارم. با رضایت اولیای دم، فردا (دوشنبه) اسعد تقی زاده پس از انجام مراحل اداری از زندان مرکزی یاسوج آزاد خواهد شد. گفتنی است اسد(اسعد) تقی زاده که به صورت قراردادی در استخدام سازمان حفاظت محیط زیست بود در مرداد سال 1386 در پاسگاه حفاظتی خاریدون در منطقه ای کوهستانی مشرف به رشته کوه دنا که در منطقه حفاظت شده دنا واقع است خدمت می کرد. این منطقه به علت تنوع زیستی قابل توجه

به کشور همجوار یکی از پروژه هایی است که پس از ایجاد منطقه آزاد انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: تولید یک مینی پالایشگاه برای پالایش برخی مواد نفتی نیز از طرح های دیگر در صورت تصویب منطقه آزاد در سیستان است. وی خاطر نشان کرد: استقرار برخی پایگاه های علمی در منطقه و ایجاد دانشگاه بین الملل از سایر اقدامات مورد نظر است. وی بیان کرد: توسعه بخش هوایی از سایر بره های درنظر گرفته شده

سازمان ملی استاندارد افزود: براین اساس از 8 کلانشهر کشور شامل تبریز، مشهد، تهران، اراک، البرز، اهواز، شیراز و اصفهان نمونه برداری هایی صورت گرفته و سه هفته قبل هم نظارت بر انجام آزمون های بنزین صورت گرفته است. پیروزبخت تصریح کرد: انجام آزمون های بنزین زمان بر است و به صورت دقیق باید آزمایش شود اما از کلان شهرها نیز نمونه برداری بنزین سوپر، معمولی و یورو 4 صورت گرفته است. وی

هفته واکنش نشان داد و عنوان کرد: به وزارتخانه و دستگاه های تابعه دستور دادم از میوه های وارداتی در ادارات استفاده نکنند . افزایش واردات بی رویه میوه به کشور، بدون نظارت و تأمین سلامت و بهداشت جامعه از مبادی رسمی کشور بازتاب زیادی داشت، طوری که هیات وزیران دستور رسیدگی این موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد، تا حتی در صورت لزوم در تعرفه واردات میوه نیز بازنگری شود . به

“)

iframe.onload {
ga(‘send’, ‘event’, ‘banner_12_top1’, ‘iframe_onload’, ‘KhabarFarsiAds’, Date.now – s)
}

}, 5)

})

مراحل ثبت سفارش دارو

“)

iframe.onload {
ga(‘send’, ‘event’, ‘banner_12_top1’, ‘iframe_onload’, ‘didar’, Date.now – s)
}

}, 5)

})

“)

iframe.onload {
ga(‘send’, ‘event’, ‘banner_12_top1’, ‘iframe_onload’, ‘MihanWebPars’, Date.now – s)
}

}, 5)

})

“)

iframe.onload {
ga(‘send’, ‘event’, ‘banner_12_top1’, ‘iframe_onload’, ‘prfarsi_13x24’, Date.now – s)
}

}, 5)

})

“)

iframe.onload {
ga(‘send’, ‘event’, ‘banner_12_top1’, ‘iframe_onload’, ‘ibaner’, Date.now – s)
}

}, 5)

})

“),t.close},t.write(‘

“)

iframe.onload {
ga(‘send’, ‘event’, ‘banner_12_top3’, ‘iframe_onload’, ‘MahakCharity’, Date.now – s)
}

}, 5)

})

“)

}, 5)

})

1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *