دسته‌ها
دارو

مزاج سرد و خشک چه بخورند

خواص دارویی و گیاهی مزاج ها را قبلا برایتان گفتیم و شرح دادیم که توجه و شناخت مزاج ها چقدر برای سلامت جسم و روح تاثیر دارد. در میان مزاج ها بهترین مزاج گرم و تر است و پردردسرترین مزاج سرد و خشک یا همان سوداوی است. در مطالب مربوط به غذاهای مفید و مضر […]

دسته‌ها
دارو

مزاج گرم و خشک چه بخورند

خواص دارویی و گیاهی جستجو در سایت گرم مزاجها چه بخورند و چه نخورند غذاهای مخصوص گرم مزاج ها،گرم مزاجها چه بخورند مزاج گرم و خشک چه بخورند یکی از گروه‌هایی که در دسته مزاج‌های گرم قرار می‌گیرد، افراد با مزاج گرم و خشک است. این افراد لاغراندام بوده و رنگ چهره آن‌ها متمایل به […]

دسته‌ها
دارو

افراد با مزاج سرد و خشک چه بخورند

خواص دارویی و گیاهی مزاج ها را قبلا برایتان گفتیم و شرح دادیم که توجه و شناخت مزاج ها چقدر برای سلامت جسم و روح تاثیر دارد. در میان مزاج ها بهترین مزاج گرم و تر است و پردردسرترین مزاج سرد و خشک یا همان سوداوی است. در مطالب مربوط به غذاهای مفید و مضر […]

دسته‌ها
دارو

افراد با مزاج گرم و خشک چه بخورند

خواص دارویی و گیاهی جستجو در سایت گرم مزاجها چه بخورند و چه نخورند غذاهای مخصوص گرم مزاج ها،گرم مزاجها چه بخورندافراد با مزاج گرم و خشک چه بخورند یکی از گروه‌هایی که در دسته مزاج‌های گرم قرار می‌گیرد، افراد با مزاج گرم و خشک است. این افراد لاغراندام بوده و رنگ چهره آن‌ها متمایل […]

دسته‌ها
دارو

طبع گرم و خشک چه بخورند

خواص دارویی و گیاهی جستجو در سایت گرم مزاجها چه بخورند و چه نخورند غذاهای مخصوص گرم مزاج ها،گرم مزاجها چه بخورند طبع گرم و خشک چه بخورند یکی از گروه‌هایی که در دسته مزاج‌های گرم قرار می‌گیرد، افراد با مزاج گرم و خشک است. این افراد لاغراندام بوده و رنگ چهره آن‌ها متمایل به […]