دسته‌ها
دارو

پیشگیری از ترک پوست شکم در بارداری

ترک پوست در بارداری باندهای خطی و قطوری هستند که بر روی شکم، باسن، ران ها، دست ها و سینه ها ظاهر میشوند. ابتدا که آنها به وجود می آیند خطوطی قرمز، بنفش یا صورتی رنگ هستند. ترک های پوستی معمولا در ماه های آخر هنگامیکه خانم ها رشد ناگهانی شکم پیدا میکنند و میزان […]

دسته‌ها
دارو

جلوگیری از ترک روی شکم در بارداری

9

دسته‌ها
دارو

جلوگیری از ترک پوست شکم در بارداری

ترک پوست در بارداری باندهای خطی و قطوری هستند که بر روی شکم، باسن، ران ها، دست ها و سینه ها ظاهر میشوند. ابتدا که آنها به وجود می آیند خطوطی قرمز، بنفش یا صورتی رنگ هستند. ترک های پوستی معمولا در ماه های آخر هنگامیکه خانم ها رشد ناگهانی شکم پیدا میکنند و میزان […]