دسته‌ها
دارو

داروی ضد نفخ برای نوزادان

خواص دارویی و گیاهی منبع : کاربر گرامی؛ سلامٌ علیکم   لطفا پیش از ثبت نظر خود توجه داشته باشید: تجویز دارو و پیچیدن نسخه برای بیماری و مشکلات شخصی و موردی، نیاز به شرح حال کامل و معاینه بالینی دارد که طبیعتاً از طریق ارتباط مجازی، قابل حصول نیست.داروی ضد نفخ برای نوزادان   […]

دسته‌ها
دارو

داروي ضد نفخ قوي

خواص دارویی و گیاهی URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-11-fa.html         زمینه و هدف: نفخ شکم یکی از شکایات شایع گوارشی در افراد می‌باشد، بطوری که گفته می‌شود در حدود 2% از افراد در سنین 93-65 سالگی از اتساع شکم به دنبال نفخ رنج می‌برند. اقدامات درمانی گسترده و متنوعی همچون تجویز داروهای شیمیایی و تغییرات رژیم غذایی […]

دسته‌ها
دارو

داروهای ضد نفخ قوی

خواص دارویی و گیاهی URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-11-fa.html         زمینه و هدف: نفخ شکم یکی از شکایات شایع گوارشی در افراد می‌باشد، بطوری که گفته می‌شود در حدود 2% از افراد در سنین 93-65 سالگی از اتساع شکم به دنبال نفخ رنج می‌برند. اقدامات درمانی گسترده و متنوعی همچون تجویز داروهای شیمیایی و تغییرات رژیم غذایی […]

دسته‌ها
دارو

داروی ضد نفخ قوی

خواص دارویی و گیاهی URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-11-fa.html         زمینه و هدف: نفخ شکم یکی از شکایات شایع گوارشی در افراد می‌باشد، بطوری که گفته می‌شود در حدود 2% از افراد در سنین 93-65 سالگی از اتساع شکم به دنبال نفخ رنج می‌برند. اقدامات درمانی گسترده و متنوعی همچون تجویز داروهای شیمیایی و تغییرات رژیم غذایی […]

دسته‌ها
دارو

دارو ضد نفخ قوی

خواص دارویی و گیاهی URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-11-fa.html         زمینه و هدف: نفخ شکم یکی از شکایات شایع گوارشی در افراد می‌باشد، بطوری که گفته می‌شود در حدود 2% از افراد در سنین 93-65 سالگی از اتساع شکم به دنبال نفخ رنج می‌برند. اقدامات درمانی گسترده و متنوعی همچون تجویز داروهای شیمیایی و تغییرات رژیم غذایی […]