دسته‌ها
دارو

روش پیشگیری از چربی خون

بررسی و راهنمای انتخاب پزشک شما رویه کاشت مو چگونه است؟ ریسک‌های این عمل (جراحی) چیست؟ آیا روش‌های جایگزینی وجود دارد؟ ۲۰ دی ۱۳۹۷۲۰ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷۱۵ دی ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷۴ دی ۱۳۹۷ روش پیشگیری از چربی خون ۱۰ آذر ۱۳۹۷۱۰ آذر ۱۳۹۷ حمله قلبی هنگامی رخ می‌دهد که جریان خون به […]

دسته‌ها
دارو

جلوگیری از افزایش چربی خون

جلوگیری از افزایش چربی خون پژوهشگران آزمایش ماده جدیدای را به روی انسان آغاز کرده‌اند که می تواند کلسترول (چربی خون) را به صورت طولانی مدت کاهش دهد و از بروز عوارض قلبی ناشی از آن جلوگیری کند. در مقاله‌ای که پژوهشگران سازمان تحقیقات علمی عملکردی هلند در ژورنال اروپایی قلب European Heart Journal منتشر […]

دسته‌ها
دارو

راه های جلوگیری از افزایش چربی خون

پارگی رباط صلیبی قدامی و پیچ خوردگی، از شایع ترین آسیب ها در میان ورزشکارانی هستند که ورزش ‌هایی با ریسک بالا را انجام می دهند، از جمله بسکتبال و فوتبال و همچنین کسانی که ورزش اسکی انجام می دهند. اما باور کنید یا نه، طبق گفته انجمن جراحان ارتوپد آمریکا، اکثر آسیب ‌های ناشی […]

دسته‌ها
دارو

روشهای پیشگیری از چربی خون

بررسی و راهنمای انتخاب پزشک شما رویه کاشت مو چگونه است؟ ریسک‌های این عمل (جراحی) چیست؟ آیا روش‌های جایگزینی وجود دارد؟ ۲۰ دی ۱۳۹۷۲۰ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷۱۵ دی ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷۴ دی ۱۳۹۷ روشهای پیشگیری از چربی خون ۱۰ آذر ۱۳۹۷۱۰ آذر ۱۳۹۷ حمله قلبی هنگامی رخ می‌دهد که جریان خون به […]

دسته‌ها
دارو

راههای جلوگیری از افزایش چربی خون

پارگی رباط صلیبی قدامی و پیچ خوردگی، از شایع ترین آسیب ها در میان ورزشکارانی هستند که ورزش ‌هایی با ریسک بالا را انجام می دهند، از جمله بسکتبال و فوتبال و همچنین کسانی که ورزش اسکی انجام می دهند. اما باور کنید یا نه، طبق گفته انجمن جراحان ارتوپد آمریکا، اکثر آسیب ‌های ناشی […]

دسته‌ها
دارو

راههای جلوگیری از افزایش چربی خون

پارگی رباط صلیبی قدامی و پیچ خوردگی، از شایع ترین آسیب ها در میان ورزشکارانی هستند که ورزش ‌هایی با ریسک بالا را انجام می دهند، از جمله بسکتبال و فوتبال و همچنین کسانی که ورزش اسکی انجام می دهند. اما باور کنید یا نه، طبق گفته انجمن جراحان ارتوپد آمریکا، اکثر آسیب ‌های ناشی […]

دسته‌ها
دارو

راههای پیشگیری از چربی خون

بررسی و راهنمای انتخاب پزشک شما رویه کاشت مو چگونه است؟ ریسک‌های این عمل (جراحی) چیست؟ آیا روش‌های جایگزینی وجود دارد؟ ۲۰ دی ۱۳۹۷۲۰ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷۱۵ دی ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷۴ دی ۱۳۹۷ راههای پیشگیری از چربی خون ۱۰ آذر ۱۳۹۷۱۰ آذر ۱۳۹۷ حمله قلبی هنگامی رخ می‌دهد که جریان خون به […]

دسته‌ها
دارو

راهای پیشگیری چربی خون

پارگی رباط صلیبی قدامی و پیچ خوردگی، از شایع ترین آسیب ها در میان ورزشکارانی هستند که ورزش ‌هایی با ریسک بالا را انجام می دهند، از جمله بسکتبال و فوتبال و همچنین کسانی که ورزش اسکی انجام می دهند. اما باور کنید یا نه، طبق گفته انجمن جراحان ارتوپد آمریکا، اکثر آسیب ‌های ناشی […]

دسته‌ها
دارو

راهای پیشگیری چربی خون

پارگی رباط صلیبی قدامی و پیچ خوردگی، از شایع ترین آسیب ها در میان ورزشکارانی هستند که ورزش ‌هایی با ریسک بالا را انجام می دهند، از جمله بسکتبال و فوتبال و همچنین کسانی که ورزش اسکی انجام می دهند. اما باور کنید یا نه، طبق گفته انجمن جراحان ارتوپد آمریکا، اکثر آسیب ‌های ناشی […]