دسته‌ها
دارو

راه های درمان بیماری لوپوس

لوپوس نوعی بیماری التهابی مزمن است و جزو بیماری های خودایمنی محسوب می شود، به این معنا که دستگاه ایمنی فرد به بافت ها و اندام های خود  حمله می کند، مثل پوست، مفاصل، قلب، ریه، خون، کلیه ها و مغز. راه های درمان بیماری لوپوس ورم ناشی از لوپوس برخی اندام های بدن مانند […]

دسته‌ها
دارو

راه درمان بیماری لوپوس

لوپوس نوعی بیماری التهابی مزمن است و جزو بیماری های خودایمنی محسوب می شود، به این معنا که دستگاه ایمنی فرد به بافت ها و اندام های خود  حمله می کند، مثل پوست، مفاصل، قلب، ریه، خون، کلیه ها و مغز. راه درمان بیماری لوپوس ورم ناشی از لوپوس برخی اندام های بدن مانند مفاصل، […]

دسته‌ها
دارو

روش درمان بیماری لوپوس

لوپوس نوعی بیماری التهابی مزمن است و جزو بیماری های خودایمنی محسوب می شود، به این معنا که دستگاه ایمنی فرد به بافت ها و اندام های خود  حمله می کند، مثل پوست، مفاصل، قلب، ریه، خون، کلیه ها و مغز. روش درمان بیماری لوپوس ورم ناشی از لوپوس برخی اندام های بدن مانند مفاصل، […]