روشهای تشخیص بارداری در هفته اول

نشانه های حاملگی ثبت دیدگاه 369,121 بازدید تست حاملگی با جوش شیرین,تست بارداری با وایتکس, تشخیص بارداری از روی چشم تست بارداری با نمک ,تست بارداری با وایتکس در گذشته خانم ها این تست را انجام میدادند به این شکل که وقتی ۵ روز از زمان پریودشان گذشت و پریود نشدند مقدار برابری از نمک… ادامه خواندن روشهای تشخیص بارداری در هفته اول

راههای تشخیص بارداری در هفته اول

9

روش تشخیص بارداری در هفته اول

نشانه های حاملگی ثبت دیدگاه 368,961 بازدید تست حاملگی با جوش شیرین,تست بارداری با وایتکس, تشخیص بارداری از روی چشم تست بارداری با نمک ,تست بارداری با وایتکس در گذشته خانم ها این تست را انجام میدادند به این شکل که وقتی ۵ روز از زمان پریودشان گذشت و پریود نشدند مقدار برابری از نمک… ادامه خواندن روش تشخیص بارداری در هفته اول