دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری در کودکان و درمان

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری کودکان درمان

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری نوزاد درمان

  عـــفـــونتــــهای  ادرار عفونت ادراري در نوزادان عفونت ادراری نوزاد درمان   از آنجائی که عــفـونتهای ادراری در نوزادان (( از روز اول تولد تا 29 روزگی را دوران نوزادی گويند = يکماه اول زندگی )) با بقيه دوران زندگی متفاوت است و عفونت در اين دوران بايد بسيار مهم تلقی شود لذا ابتدا در […]

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری کودکان و درمان

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری کودکان علائم

9