دسته‌ها
دارو

عوارض ديابت بارداري بر جنين

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است تقریبا اکثر زنان به دلیل تغییرات هورمونی که در طی بارداری ایجاد می‌ شود، درجاتی از اختلال عدم تحمل گلوکز را تجربه می کنند.دیابت بارداری معمولا در ماه های آخر بارداری تشخیص داده می شود. اما چنانچه فرد در ماه های آغازین بارداری خود به […]

دسته‌ها
دارو

عوارض دیابت بارداری بر جنین

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است تقریبا اکثر زنان به دلیل تغییرات هورمونی که در طی بارداری ایجاد می‌ شود، درجاتی از اختلال عدم تحمل گلوکز را تجربه می کنند.دیابت بارداری معمولا در ماه های آخر بارداری تشخیص داده می شود. اما چنانچه فرد در ماه های آغازین بارداری خود به […]

دسته‌ها
دارو

عوارض دیابت بارداری بر قلب جنین

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است دیایت بارداری روی جنین اثر سوء دارد نه مادر ایران آنلاین / خسرو خسروی کردستانی تصریح کرد: دیابت بارداری به شرایطی گفته می‌شود که افزایش قند خون برای اولین بار طی دوران بارداری دیده می‌شود، علت دقیق دیابت بارداری مشخص نیست ولی وجود برخی از […]

دسته‌ها
دارو

عوارض دیابت در بارداری بر جنین

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است تقریبا اکثر زنان به دلیل تغییرات هورمونی که در طی بارداری ایجاد می‌ شود، درجاتی از اختلال عدم تحمل گلوکز را تجربه می کنند.دیابت بارداری معمولا در ماه های آخر بارداری تشخیص داده می شود. اما چنانچه فرد در ماه های آغازین بارداری خود به […]

دسته‌ها
دارو

عوارض دیابت بارداری برای جنین

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است تقریبا اکثر زنان به دلیل تغییرات هورمونی که در طی بارداری ایجاد می‌ شود، درجاتی از اختلال عدم تحمل گلوکز را تجربه می کنند.دیابت بارداری معمولا در ماه های آخر بارداری تشخیص داده می شود. اما چنانچه فرد در ماه های آغازین بارداری خود به […]