دسته‌ها
دارو

مدت اثر تریاک در بدن

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است مطب الکترونیکی دکتر بهروز مصلحی تریاک نوشته: دکتر بهروز مصلحی مقدمه: تریاک از شیره گیاه خشخاش با علمی پاپاور سومنیفروم (1) به دست می آید. در حدود بیست نوع آلکالوئید(2) مجزا از تریاک مشتق می شود که معروفترین آنها مرفین(3) است. آلکالوئیدهای نیمه مصنوعی که […]

دسته‌ها
دارو

اثر تریاک در بدن

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است  مطب الکترونیکی دکتر بهروز مصلحی تریاک نوشته: دکتر بهروز مصلحی مقدمه: تریاک از شیره گیاه خشخاش با علمی پاپاور سومنیفروم (1) به دست می آید. در حدود بیست نوع آلکالوئید(2) مجزا از تریاک مشتق می شود که معروفترین آنها مرفین(3) است. آلکالوئیدهای نیمه مصنوعی […]

دسته‌ها
دارو

اثرات تریاک در بدن

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است مرورگر شما قادر به پخش ویدیو نمی باشد. وقتی تریاک یا هرویین وارد بدن می شود دقیقا چه اتفاقی می افتد؟ برایلطفا وارد حساب کاربری خود شوید.  9