دسته‌ها
دارو

اثر تریاک در خون

اعتیاد یکی از مهم ترین مشکلات عصر حاضر و یکی از چهار بحران و مساله جهانی روز است که میلیون ها زندگی را ویران و سرمایه های کلان ملی، صرف مبارزه با آن یا صدمات ناشی از آن می شود. توجه به علل گرایش به اعتیاد از ضروریاتی است که در جهت کنترل وابستگی به […]

دسته‌ها
دارو

مدت اثر تریاک در بدن

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است مطب الکترونیکی دکتر بهروز مصلحی تریاک نوشته: دکتر بهروز مصلحی مقدمه: تریاک از شیره گیاه خشخاش با علمی پاپاور سومنیفروم (1) به دست می آید. در حدود بیست نوع آلکالوئید(2) مجزا از تریاک مشتق می شود که معروفترین آنها مرفین(3) است. آلکالوئیدهای نیمه مصنوعی که […]