دسته‌ها
دارو

مزاج سرد و خشک چه بخورند

خواص دارویی و گیاهی مزاج ها را قبلا برایتان گفتیم و شرح دادیم که توجه و شناخت مزاج ها چقدر برای سلامت جسم و روح تاثیر دارد. در میان مزاج ها بهترین مزاج گرم و تر است و پردردسرترین مزاج سرد و خشک یا همان سوداوی است. در مطالب مربوط به غذاهای مفید و مضر […]

دسته‌ها
دارو

طبع سرد و خشک چه بخورند

خواص دارویی و گیاهی به گزارش بهداشت نیوز، بدن از اخلاط 4گانه سودا, صفرا, بلغم و دم تشکیل شده است که سودا دارای طبع سرد و خشک, صفرا دارای طبع گرم و خشک, بلغم دارای طبع سرد و تر, دم دارای طبع گرم و تر است. برخی از پرهیزهای افراد دچار غلبه سردی و خشکی […]

دسته‌ها
دارو

طبع سرد و خشک چه بخورد

خواص دارویی و گیاهی به گزارش بهداشت نیوز، بدن از اخلاط 4گانه سودا, صفرا, بلغم و دم تشکیل شده است که سودا دارای طبع سرد و خشک, صفرا دارای طبع گرم و خشک, بلغم دارای طبع سرد و تر, دم دارای طبع گرم و تر است. برخی از پرهیزهای افراد دچار غلبه سردی و خشکی […]

دسته‌ها
دارو

مزاج سرد و خشک چه بخورد

خواص دارویی و گیاهی مزاج ها را قبلا برایتان گفتیم و شرح دادیم که توجه و شناخت مزاج ها چقدر برای سلامت جسم و روح تاثیر دارد. در میان مزاج ها بهترین مزاج گرم و تر است و پردردسرترین مزاج سرد و خشک یا همان سوداوی است. در مطالب مربوط به غذاهای مفید و مضر […]