كمبود استروژن

 استروژن؛ هورمون جنسی زنانه  بلایی که بی سروصدا سر استخوان ها می آید استروژن، سروتونین را افزایش می‌دهد که هورمون تقویت کننده‌ی خلق و خو است. کمبود استروژن می‌تواند موجب افت سروتونین و درنتیجه افسردگی شود  6 نشانه تغییرات هورمونی در خانم ها نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است 9

کمبود استروژن در خانمها

 استروژن؛ هورمون جنسی زنانه  بلایی که بی سروصدا سر استخوان ها می آید استروژن، سروتونین را افزایش می‌دهد که هورمون تقویت کننده‌ی خلق و خو است. کمبود استروژن می‌تواند موجب افت سروتونین و درنتیجه افسردگی شود  6 نشانه تغییرات هورمونی در خانم ها حتما نام هورمون استروژن را شنید‌‌ه‌اید ولی بعید است خیلی با اثرات… ادامه خواندن کمبود استروژن در خانمها

کمبود استروژن

 استروژن؛ هورمون جنسی زنانه  بلایی که بی سروصدا سر استخوان ها می آید استروژن، سروتونین را افزایش می‌دهد که هورمون تقویت کننده‌ی خلق و خو است. کمبود استروژن می‌تواند موجب افت سروتونین و درنتیجه افسردگی شود  6 نشانه تغییرات هورمونی در خانم ها حتما نام هورمون استروژن را شنید‌‌ه‌اید ولی بعید است خیلی با اثرات… ادامه خواندن کمبود استروژن