دسته‌ها
دارو

كمبود كراتين خون

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است 10

دسته‌ها
دارو

کمبود کراتین خون

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است 10

دسته‌ها
دارو

کمبود کراتینین در خون

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است URL: https://tumj.tums.ac.ir/article-1-1429-fa.html این مطالعه بمنظور تعیین دامنه مرجع (Reference range) کراتینین سرم در کودکان زیر 8 سال ساکن شهر تهران انجام گردید. کراتینین از جمله موادی است که در خون بیماران کلیوی افزایش می یابد و دانستن دامنه مرجع آن برای تفسیر و مقایسه نتیجه […]