دسته‌ها
دارو

کپسول سلکوکسیب 100 برای چیست

خواص دارویی و گیاهی Celecoxib, sold under the brand name Celebrex among others, is a COX-2 selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).[2] It is used to treat the pain and inflammation in osteoarthritis, acute pain in adults, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, painful menstruation, and juvenile rheumatoid arthritis.[2] It may also be used to decrease the risk […]

دسته‌ها
دارو

قرص سلکوکسیب 100 چیست

خواص دارویی و گیاهی Celecoxib, sold under the brand name Celebrex among others, is a COX-2 selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).[2] It is used to treat the pain and inflammation in osteoarthritis, acute pain in adults, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, painful menstruation, and juvenile rheumatoid arthritis.[2] It may also be used to decrease the risk […]

دسته‌ها
دارو

قرص سلکوکسیب 100 برای چیست

خواص دارویی و گیاهی Celecoxib, sold under the brand name Celebrex among others, is a COX-2 selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).[2] It is used to treat the pain and inflammation in osteoarthritis, acute pain in adults, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, painful menstruation, and juvenile rheumatoid arthritis.[2] It may also be used to decrease the risk […]

دسته‌ها
دارو

قرص سلکوکسیب 100 چیست

خواص دارویی و گیاهی نشان‌گذاری عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است [[رده:نمادهای نوشتار]]  سلکوکسیب چیست؟داروهای تسکین دهنده ی درد ضد التهاب مانند سلكوكسيب به ضد درد های NSAIDs معروف هستند .این دارو در تسکین دردهایی نظیر آرتریت (التهاب مفاصل)،دردهاي رماتيسمي، دردهاي ايتخواني و عصبي كاربرد دارد. این دارو با کاهش التهاب و […]

دسته‌ها
دارو

قرص سلکوکسیب 100 برای چیست

خواص دارویی و گیاهی نشان‌گذاری عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است [[رده:نمادهای نوشتار]]  سلکوکسیب چیست؟داروهای تسکین دهنده ی درد ضد التهاب مانند سلكوكسيب به ضد درد های NSAIDs معروف هستند .این دارو در تسکین دردهایی نظیر آرتریت (التهاب مفاصل)،دردهاي رماتيسمي، دردهاي ايتخواني و عصبي كاربرد دارد. این دارو با کاهش التهاب و […]

دسته‌ها
دارو

کپسول سلکوکسیب 100 چیست

خواص دارویی و گیاهی نشان‌گذاری عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است سلکوکسیب چیست؟داروهای تسکین دهنده ی درد ضد التهاب مانند سلكوكسيب به ضد درد های NSAIDs معروف هستند .این دارو در تسکین دردهایی نظیر آرتریت (التهاب مفاصل)،دردهاي رماتيسمي، دردهاي ايتخواني و عصبي كاربرد دارد. این دارو با کاهش التهاب و تسکین درد به […]

دسته‌ها
دارو

کپسول سلکوکسیب 100 برای چیست

خواص دارویی و گیاهی نشان‌گذاری عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است سلکوکسیب چیست؟داروهای تسکین دهنده ی درد ضد التهاب مانند سلكوكسيب به ضد درد های NSAIDs معروف هستند .این دارو در تسکین دردهایی نظیر آرتریت (التهاب مفاصل)،دردهاي رماتيسمي، دردهاي ايتخواني و عصبي كاربرد دارد. این دارو با کاهش التهاب و تسکین درد به […]

دسته‌ها
دارو

کپسول گاباپنتین 100 برای چیست

خواص دارویی و گیاهی گاباپنتین چیست؟گاباپنتین یکی از داروهای پرمصرف از گروه داروهای ضد صرع است .این دارو خط اول درمان نوعی صرع به صرع جزئی می باشد. در این بیماری حملات تشنج کوتاه مدت در اثر اختلال جریان الکتریکی سلول های یک سمت مغز رخ می دهد.از این رو علائم نیز در بخشی از بدن بروز […]